search
close
search
Зміст | Повний текст
Льє (фр., від лат.) - старовинна французька одиниця відстані (4,444 км, або 5,555 км), яка становить 1/25° або 1/20° дуги земного меридіана.
Люмен (лат., світло) - одиниця світлового потоку. 1 лм випромінюється в тілесному куті в 1 стерадіан точковим джерелом світла, сила світла якого становить 1 канделу.
Лян - 1. Одна з вагових одиниць Китайської Народної Республіки (31,2 г). 2. Грошова одиниця Китаю до 1933 р.
Магнетон (від гр. Μαγνῆτις) - одиниця виміру магнітного моменту, застосовувана в атомній і ядерній фізиці.
Максвел (вл.) - одиниця магнітного потоку. Від прізвища британського фізика Д.-К. Максвелла.
Мензура (лат., міра, вимірювання) - 1. Міра тривалості звуку, такту в середньовічній багатоголосій музиці. 2. Різні виміри для визначення місць звукових отворів у духових, а також діаметра, довжини, натягу струн в інших інструментах.
Мех - давньо-єгипетська міра площі; королівський лікоть (100 звичайних давньо-єгипетських ліктя). 1М. = 27,3529 м2.
Меш (англ. mesh — петля) - 1. Позасистемна одиниця виміру для дротяних сіток — визначає кількість комірок на 1 дюйм довжини. 2. У комп'ютерній графіці М. — кількість вершин і багатокутників, що визначають форму тривимірного об'єкта.
Миля (англ., від лат., тисяча) - міра віддалі, яка в різних країнах становить від 0,52 до 11,2 км. М. морська — довжина однієї мінути дуги земного меридіана — 1652 м. М. морська міжнародна — 1852 м, М. морська англійська — 1853 м. В Росії до запровадження метричної системи мір М. дорівнювала 7 верстам — 7,47 км.
Міл (англ.) - одиниця довжини в англійській системі мір; дорівнює 1/1000 дюйма.
Міліарій (лат.) - 1. Міра довжини в Стародавньому Римі, що дорівнювала 1,4835 км. 2. Назва кам'яних стовпів, встановлених на віддалі 1 міліарія один від одного на шляхах, що зв'язували Рим з провінціями.
Мінім (англ. minim) - аптечна одиниця виміру в Британській Імперській та Американській системах мір для рідин (XIX-XX ст). У Британії 1 М. = 1 / 60 драхми = 1 / 20 скрупула = 0,05919 мл; у США 1 М. = 1 / 60 драхми = 0,06 мл.
Міна (4) (лат., гр., з давньоєвр.) - 1. У Стародавній Греції — грошова одиниця та відповідна їй монета. 2. На Сході і в Греції — міра ваги, що дорівнює 1,5 кг.
Мінута (лат., зменшена) - заст. одиниця довжини дуги (або величини кута), що дорівнює 1/60 частці дугового (відповідно кутового) градуса.
Моме (яп.) - японська міра ваги, дорівнює 3,75 г.
Морг (2) (нім. Morgen) - міра земельної площі у середньовічній Європі — площа, яку одна людина здатна зорати з одним запряженим конем за один світловий день. В залежності від країни 1 М. = 17 — 33 ара.
Мюїд (фр.) - старовинна міра сипких тіл у різних країнах. У Франції — ще й міра рідини. Найчастіше застосовували М., що дорівнювали приблизно 270 л.
Нейл (англ., ніготь, цвях) - англійська міра довжини, що становить 2,5 дюйма (5,717 см).
Ніт (лат., блищу) - одиниця яскравості, тобто яскравість рівномірно світної плоскої поверхні в перпендикулярному до неї напрямі, якщо в цьому напрямі сила світла 1 м2 поверхні становить 1 свічку.
Обол (гр.) - вагова одиниця; срібна, а пізніше мідна монета в Стародавній Греції (дорівнювала 1/6 драхми або 8 халків). В Афінах О. дорівнював 0,72 грами, в Пелопонесі — 1,04 грами.
П'єза (гр., тисну) - позасистемна одиниця тиску або механічного напруження: дорівнює 1000 Н/м2 (близько 0,01 ат).
Палм (англ., palm — долоня) - одиниця довжини в англійській системі мір; становить 7,62 см.
Парсек (пар(алакс) і сек(унда)) - одиниця віддалі в астрономії, рівна відстані, для якої річний паралакс дорівнює одній секунді. П. дорівнює 3,26 світлового року (30,8312 км).
Паскаль (1) - одиниця тиску й напруження в Міжнародній системі одиниць. Позначається Па. 1 Па — тиск, що створює сила в 1Н, рівномірно розподілена по поверхні площею 1 м2. Від прізвища французького фізика, математика й філософа Б. Паскаля.
Перч (від лат. pertica) - позастимна одиниця довжини, площі та об'єму. 1 П. у Давньому Римі становив 10 футів (3 м), у середньовікових Франції, Англії та Ірландії — від 10 до 25 футів. Як одиниця площі 1 П. = 16,5 квадратних фути = 1/40 руда = 25,29 м2 = 0,00625 акра. у Шрі-Ланці — стандартна одиниця земельної площі, рівна 25 м2. Як міра об'єму 1 П. = 2160 кубічних дюйма = 24,75 кубічних фута = 0,700842 м3.
Пікуль (малайське) - одиниця ваги в ряді країн Південно-Східної Азії.
Пінта (англ.) - міра ємності в Англії і Америці (близько 0,5 л), Франції (майже 0,9 л).
Піпа (англ. pipe — труба від лат. pipare — пісяти) - міра об'єму для вимірювання вина та пива в Британії, США, Іспанії, Португалії. Залежить від країни і регіону, де вона використовується. У Британії 1 П. = 2 хогсхеда = 1/2 тана = 105 галонів = 477,33945 літра'; у США 1 П. = 126 американським галонам = 476,961884784 літра. У Іспанії та Португалії 1 П. може становити від 482 до 570 літра.
Плетр (гр. πλέθρον) - одиниця довжини в Стародавній Греції, що дорівнює 100 грецьким футам (приблизно 31 м).
Плефр (гр. πλέθρον) - міра довжини і площі у Візантійській імперії. 1 грецький 30,65 м, візантійський — від 30 до 36 метрів. В якості площі 1 П. = 1/2 югера (1262 м2).
Пойнт (англ. point) - американська розмірна характеристика шрифту (європейська — пункт). У типографському книгодрукуванні 1 П. = 0,3515 мм, в комп'ютерній верстці — 0,35277 мм (1/72 англійського дюйма).
Пуаз (вл.) - одиниця динамічного коефіцієнта в'язкості в СГС системі одиниць, що характеризує здатність рідини й газів чинити опір взаємному рухові їхніх частинок. Від прізвища французького фізика Ж.-Л.-М. Пуазейля.
Пункт (нім., від лат., крапка) - 1. Місце в просторі, що характеризується певними ознаками (географічне положення, природні особливості, використання для якихось цілей тощо). 2. Місце зосередження чого-небудь. 3. Установа, підприємство, що обслуговує певний район, дільницю. 4. Розділ або положення (в документі, викладі тощо). 5. Одиниця вимірювання в друкарській системі мір. У Європі 1 П. 0,376 мм, в США — 0,353 мм (1/72 англійського дюйма, інша назва — пойнт).
Рад (лат., випромінюю) - одиниця увібраного іонізуючого проміння (рентгенівського, гамма-проміння тощо). Р. дорівнює такій дозі, при якій 1 кг опромінюваної речовини вбирає 0,01 джоуля енергії.
Радіан (від лат. radius — промінь) - 1. Центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусові. 1 Р. приблизно дорівнює 57°17'44,8''. 2. Одиниця вимірювання площинних кутів у Міжнародній Системі Одиниць СІ (рад).
Резерфорд (вл.) - одиниця радіоактивності. Радіоактивність дорівнює 1 Р, якщо за 1 сек відбувається 106 розпадів. Частіше користуються одиницею радіоактивності кюрі (1 кюрі дорівнює 37 000 р). Від прізвища англійського фізика Е. Резерфорда.
Ремен - давньо-єгипетська міра площі; становила 1/2 арури або 5 тисяч давньо-єгипетських ліктів або 1367,65 м2.
Рентген (вл.) - 1. Те саме, що рентгенівське проміння; просвічування цим промінням. 2. Апарат для просвічування цим промінням. 3. Одиниця дози (кількості) рентгенівського проміння або гамма-проміння. Р. — доза рентгенівського чи гамма-проміння, яка спричиняє в 0,001293 г повітря (тобто в 1 см3 при норм, тиску) утворення іонів, сумарний електричний заряд одного знака яких становить одну електростатичну одиницю електрики. Від прізвища німецького фізика В.-К. Рентгена.
Рентген-еквівалент (вл. рентген і еквівалент) - 1. Біологічний еквівалент рентгена (бер) кількість будь-якого іонізуючого випромінювання, що відповідає за своєю біологічною дією 1 рентгенові рентгенівського або гамма-проміння. 2. Фізичний еквівалент рентгена (фер) доза будь-якого іонізуючого проміння, яка створює таку саму кількість пар іонів, як і доза в 1 Р.
Род (англ.) - англійська міра довжини, що дорівнює 5,5 ярдам (5,029 м); інша назва — поль.
Роп (англ., rope — канат) - одиниця довжини в англійській системі мір (6,069 м).
Руд (англ.) - одиниця площі в англійській системі мір — дорівнює чверті акра (1011.71 м2) або 40 квадратним родам.
Румб (англ., спец.) - 1. Одиниця кутової міри, яка дорівнює 1/32 частки кола (у морській навігації). 2. Напрям на об'єкт, вимірюваний кутами між північною частиною істинного меридіана і даним напрямом. 3. У геодезії — кут між даним напрямом і географічним меридіаном.
Салтус (лат. saltus) - давньо-римська міра площі; 1 С. = 4 центурії = 400 гередії = 800 югерів.
Сантиметр (фр.) - 1. Одиниця виміру довжини, що дорівнює 0,01 м. 2. Лінійка або стрічка з поділками на сантиметри. 3. спец. Одиниця виміру ємності електричного струму в системі СГС.
Се - давньо-єгипетська міра площі; становила 1/8 арури або близько 342 м2.
Силіква (лат. siliqua) - 1. У Давньому Римі — найменша вагова одиниця. 2. Римська срібна монета вагою 3,4 г і вартістю 1/24 золотого соліда. Введена в обіг на початку IV ст. і карбувалась до кінця VII ст. На аверсі містила бюст імператора або імператриці в кірасі і плащі, застібнутому фібулою.
Скрупул (лат. scrupulum від scrupulus — маленький камінець) - 1. Давньо-римська міра площі — становила 1/288 югера (100 кв. римських фута, бл. 8,74 м2. 2. Давньо-римська міра ваги — 1/24 унції або 1/288 лібри (близько 1,137 г). 3. Давньо-римська міра часу — 1/24 години. 4. У англійській системі мір 1 С. = 1,295 978 196 048 120 г.
Сон (1) (від лат. sonus — звук) - одиниця гучності звуку. 1 С. відповідає гучності чистого тону частотою 1000Гц з рівнем 40дБ. При збільшенні рівня на кожні 10дБ значення гучності в С. подвоюється.
Стадій (гр. στάδιον) - одиниця відстані у давньому світі; дорівнювала відстані, яку проходила людина протягом сходу Сонця (близько 2 хвилин, орієнтовно — 600 футів). 1 С. єгипетський = 209 м, 1 С. вавілонський = 196 м, 1 С. грецький 176 м, 1 С. римський = 185 м.
Стен (гр., сила) - одиниця сили; сила, що надає масі в 1 т прискорення 1 м/сек2. Позначається сн. 1 сн дорівнює 108 дин, або 101,972 кГ.
Стерадіан (гр. στερεός — тілесний просторовий і лат. radius — промінь) - одиниця виміру тілесного кута (частини простору, обмеженої конічною поверхнею). С.- тілесний кут, який вирізує на сфері з центром у вершині кута поверхню, площа якої дорівнює квадратові радіуса сфери.
Стокс (вл.) - одиниця кінематичної в'язкості в СГС системі одиниць. С. — в'язкість рідини густиною 1 г/см3, яка чинить опір в 1 дину взаємному переміщенню двох шарів цієї рідини площею 1 см2, що містяться на віддалі 1 см один від одного і переміщуються зі швидкістю 1 см/сек. 1 С. (1 см2/сек) менший за одиницю кінематичної в'язкості в Міжнародній системі одиниць (1 м2/сек) в 10 000 раз. Від прізвища англійського фізика і математика Дж.-Г. Стокса.
Талант (гр., τάλαντον — терези, вантаж) - 1. Одиниця маси і лічильно-грошова одиниця, що використовувалася в античні часи в Європі, Малій Азії та Північній Африці. У Римській імперії Т. відповідав масі води в одній стандартній амфорі (тобто 1 кубічному римському футу, або 26,027 літра). Як вагова одиниця 1 Т. = 16,8 кг. 2. В сучасній Греції міра ваги (150 кг). 3. Видатні природні здібності, обдарованість, які розкриваються з набуттям навику і досвіду.
Тан (англ. tun — бочка з лат. tunna — почка) - старовинна англійська міра об'єму для вимірювання кількості вина. 1 Т = 210 галонів = 954,6789 літра (Велика Британія); 1 Т = 252 галона = 953,923769568 літра (США).
Твіп (англ. twip від twentieth of a point — дванадцята частина пункту) - типографська одиниця виміру, рівна одній двадцятій пункту або 1/567 сантиметра чи 1/1440 дюйма.
Тонна (фр. tonne з кельт. tunne) - 1. Одиниця маси. У метричній системі дорівнює 1000 кг. Англійська імперська Т. (довга Т.) дорівнює близько 1016,0469088 кг, англійська суднова Т. — близько 907,185 кг. 2. Американська (коротка Т.), дорівнює 907.18474 кг. 3. Реєстрова тонна — міра об'єму морських торговельних суден (близько 2,83 м3). 4. Фрахтова Т. — одиниця виміру розміру фрахту, тобто плати власнику транспортних засобів за надані їм послуги з перевезення вантажів або пасажирів. Залежно від виду вантажу в тоннах фрахтових оцінюється або його обсяг, або його вага. Для легких об'ємних вантажів дорівнює 40 кубічних футів або 1,12 м3; для важких, малооб'ємних вантажів рівна англійській Т. або 2240 торговим фунтам або 1016,0469088 кг.
Тонна-миля (тонна і миля) - одиниця виміру транспортної роботи морського судна.
Тор (2) (вл.) - позасистемна одиниця тиску (1 мм рт. ст.). Від прізвища італійського вченого Е. Торрічеллі.
Унція (лат.) - 1. Міра маси (ваги), застосовувана в деяких країнах. В англійській системі мір, напр., У. дорівнює 28,35 г. 2. Аптекарська міра в різних країнах. 3. У. тройська (31,1035 г) застосовується як одиниця ваги дорогоцінних металів. 4. Монета в Стародавньому Римі, пізніше — в Іспанії, Італії та деяких інших країнах. 5. Як міра об'єму, 1 У. = 1/20 пінти = 1/160 галона (Велика Британія) або 1/16 пінти = 1/128 галона у США.
Фаґот (англ. faggot — в'язка) - 1. Давньоанглійська міра об'єму: в'язка, напр. хмизу, довжиною 3 фути (91 см) і по периметру 2 фути (61 см). 1. Давньоанглійська міра ваги металевого дріб'язку чи залізних прутків, рівна 120 фунтам (54 кг).
Фатом (англ. fathom) - одиниця довжини в англійській системі мір; дорівнює 6 англійським футам (1,8288 м).
Федан (араб., фаддан) - земельна міра в Єгипті, дорівнює 0,42 га.
Фон (2) (фр.) - 1 . Звукові перешкоди; шум, тріск у телефоні, гучномовці, апараті звукового кіно і т. ін. 2. Одиниця рівня гучності звуку. 3. Природний рівень радіації.
Фот (гр., світло) - одиниця освітленості, що дорівнює освітленості такої рівномірно освітленої поверхні, на кожний 1 см2 якої падає світловий потік в 1 люмен. 1 Ф. дорівнює 10000 люксів.
Фригорія (лат., холод) - одиниця кількості холоду, за величиною 1 Ф. дорівнює 1 кілокалорії з від'ємним знаком (-1ккал). Цю одиницю застосовують при розрахунках холодильних пристроїв.
Фунт (1) (нім. Pfund від лат. pondus — тягар) - 1. Міра ваги, що дорівнювала 409,5 г і застосовувалася на території Росії, України, Білорусі з 10 ст., до запровадження Метричної системи мір. 2. Міра ваги в країнах з англійською системою мір (в Англії, Бельгії та ін.), що дорівнює 453,6 г. 3. Римський Ф. (327,45 г) — грошова і вагова одиниця Європи раннього Середньовіччя; лібра. 4. Ф. Карла Великого (408 г) — грошова і вагова одиниця Європи у VIII — XI ст.
Фурлонг (англ.) - англійська міра довжини; дорівнює 220 ярдам (201,17 м).
Фут (англ. foot — ступня) - міра довжини в деяких країнах. Англійський Ф. (12 дюймів) становить 0,3048 м, у ряді країн — від 28,3 до 32,8 см.
Халк (1) (давньогр. χαλκός — мідь) - давньогрецька мідна монета вартістю 1/8 обола або 1/48 драхми, а також одиниця виміру маси (0,09 грама).
Хандредвейт (англ. hundredweight від hundred — сто і weight — вага) - неметрична одиниця вимірювання маси в США та Великобританії; позначається абревіатурою cwt. Американський Х. (короткий хандредвейт, короткий центнер, американський центнер, центал, англійський квінтал) становить 1/20 американської тонни або 100 торгових фунтів, що дорівнює 45,359237 кг. Англійський хандредвейт (довгий хандредвейт, довгий центнер, англійський центнер, лондонський хандредвейт) становить 1/20 англійської тонни або 112 торгових фунтів або 50,80234544 кг. Старий англійський хандредвейт (використовувався до XV ст.) був рівний 108 торговельним фунтам або 2160 торговим фунтам.
Хе (єгип.) - давньо-єгипетська міра площі; становила 1/10 арури або 10 королівських ліктя або 1 тисячу давньо-єгипетських ліктів або близько 273,5 м2.
Хенд (англ., hand — рука) - англійська міра довжини, що дорівнює 4 дюймам (10,16 см).
Хесеб (єгип.) - давньо-єгипетська міра площі; становила чверть арури або 25 давньо-єгипетських королівських ліктя або близько 684 м2.
Хет (єгип.) - давньо-єгипетська міра площі; становила 10 арур або 1000 давньо-єгипетських королівських ліктів або близько 27353 м2.
Хогсхед (англ. hogshead — голова кабана) - міра ваги і вимірювання об'єму рідини, а також назва для дерев'яних діжок розміром з голову кабана. Одиниця виміру залежить від того, що саме вимірюється. Для пива, елю або сидру 1 Х. = 1½ бареля, вина — 1 Х. = 1/4 тана = 1/2 піпа = 2 бареля. У колоніальні часи в Х. вимірювали імпортований тютюн — 1 Х. тютюну важив близько 1000 фунтів (453,6 кг).
Хольд (угор.) - міра площі в Угорщині, дорівнює 0,432 га.
Центал (англ. cental від лат. centum — сто) - одиниця ваги в англійській системі мір, що дорівнює 100 фунтам (англійським) 45,3592 кг.
Центнер (нім. Zentner від лат. centenarius — той, що містить сто одиниць) - 1. Одиниця маси (ваги), що дорівнює 100 кг. 2. Неметрична міра маси (ваги) в ряді країн, яка дорівнює 100 фунтам. Напр., в Англії і США 1 Ц. дорівнює 43,3592 кг, в Угорщині і Данії — 50 кг, в Австрії — 56 кг, Швеції — 42,5 кг.
Центурія (лат. centuria — сотня) - 1. Давньо-римська міра площі. 1 Ц. = 100 гередія = 200 югерів (бл. 0,50364 км2). 2. Військовий підрозділ давньоримської армії. Поділявся на десятки. Дві Ц. складали маніпулу, кілька маніпул — когорту; 60 Ц. складали легіон.
Чейн (англ., chain — ланцюг) - англійська міра довжини, що дорівнює 22 ярдам або 20,117 м.
Шекель (івр. שקל від євр. לשקול — зважувати) - 1. Міра маси золота та срібла у стародавніх євреїв і інших семітських народів; Ш. срібла (монета масою близько 11,4 грамів) служив стандартною грошовою одиницею на Близькому Сході. 2. Валюта держави Ізраїль з 24 лютого 1980 року.
Шнур (нім. Schnur) - 1. Плетена або кручена тонка мотузка з ниток; виріб з неї. 2. Електричний провід в ізоляційній оболонці. 3. Спеціальний джгут з серцевиною з пороху для передачі іскри вибуховій речовині. 4. Одиниця довжини (49,7 м). 5. Одиниця площі (4,55 м2).
Штих (нім. Stich — стібок) - 1. Палиця з гострим кінцем; гострий кінець. 2. заст. Спис. 3.Одиниця виміру (2/3 см), прийнята в Україні та деяких країнах для визначення розміру взуття, напр., 42-й номер взуття відповідає довжині устілки 28 см (2/3 х 42).
Штоф (1) (нім. Stof) - 1. Давня одиниця виміру об'єму рідини в Росії і Україні (1,2299 літра). 2. Пляшка, що вміщувала цю міру.
Штука (від нім. Stucke — шматок) - 1. Один предмет, примірник, екземпляр; взагалі один об'єкт. 2. заст. Українська міра довжини, яка використовувалась для вимірювання довжини тканини; рівна від 30 до 80 ліктів в залежності від виду тканини і місцевості застосування. 3. заст. Хитрість, трюк.
Югер (лат. jugerum) - давньо-римська міра площі — близько 2518,2 м2 (28 800 квадратних римських фута); 1 Ю. — площа, яку можна було зорати за день парою волів, запряжених у ярмо.
Янський (вл.) - позасистемна одиниця виміру спектральної щільності потоку випромінювання — кількість енергії, що надходить від джерела на одиничну площу, за одиничний інтервал часу в одининичному інтервалі частот; застосовується в радіоастрономії. Названа на честь американського астронома Карла Янського. Введена в 1970 р. 1 Ян = 10−26 Вт/(м2·Гц)
Ярд (англ., букв. — палиця, стрижень) - англійська міра довжини (91,44 см).
Про «Позасистемні одиниці міри»
«Позасистемні одиниці міри» © , 2012-05-2020.05.2012. Востаннє оновлено 10.12.2020 10:37. Кількість термінів - 179. Текст словника поширюється за ліцензією «Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована». При використанні його матеріалів, пряме гіпертекстове посилання на сайт обов'язкове.
Поділитись
Розмістіть посилання словник «Позасистемні одиниці міри» в Twitter, Facebook або надішліть посилання на нього електронною поштою. Ви також можете розмістити «Позасистемні одиниці міри» на своєму сайті, роздрукувати або експортувати його у форматі pdf.
Сторінки: 1  2
Алфавітний покажчикНові статтіОстанні переглянутіВаш блокнот
Випадкова стаття ПравописПро словникУвійти
ПІДТРИМАТИ ПРОЕКТ
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-21