search
close
search
Зміст | Повний текст
Аам (гол.) - несистемна міра об'єму рідини; в Голландії — 155 літрів, в Бельгії — 142 літра.
Адарме (ісп. adarme від араб. addirhem — драхма) - одиниця маси, використовувана у країнах Латинської Америки. 1 А. = 1,795 г (у Аргентині), 1,800 г (у Гондурасі, Мексиці, Перу, Чилі). Поділяється на 36 грано.
Акр (англ.) - одиниця виміру земельної площі в Англії і Північній Америці, дорівнює 4047 м2.
Ампер-година (вл.) - кількість електрики, що протікає через провідник або прилад за 1 год, якщо величина струму дорівнює 1 А. 1А-год = 3600 кулонам.
Ампераж (вл.) - сила електричного струму, виражена в амперах.
Ангстрем (вл.) - одиниця довжини. 1А=10-10м. Застосовують в оптиці та в атомній і ядерній фізиці. Від прізвища шведського фізика Й. Ангстрема.
Апостильб (гр., блищу) - одиниця яскравості освітленої поверхні; 1 а. = 0.3183 ніт.
Ар (фр. are від лат. area — площа) - одиниця виміру площі; становить 100 м2 або 1/100 гектара.
Арроба (ісп. arroba від араб. الربع‎ — чверть) - застаріла міра ваги та об'єму в іспаномовних та португаломовних країнах. У Іспанії 1 А. = 11,5023 кг, Португалії 1 А. = 14,688 кг, Перу 1 А. = 11,5 кг. Після переходу на метричну систему мір 1 А. = 15 кг.
Арура - давньо-єгипетська міра площі; становила 100 давньо-єгипетських королівських ліктя (10 тисяч звичайних давньо-єгипетських ліктів) або 2735,29 м2.
Асба (араб.) - арабська одиниця виміру довжини, рівна ширині пальця. 1 А. = 1/24 зіри.
Атмосфера (гр., пара і сфера) - 1. фіз. Газоподібна оболонка Землі та деяких інших планет. 2. Повітря. 3. перен. Умови, обстановка, породжувані соціальним середовищем, колективом і т. ін. 4. фіз., техн. Одиниця вимірювання тиску, яка дорівнює тискові ртутного стовпа заввишки 760 мм або 1,033 кг/см2.
Байт (англ.) - одиниця кількості інформації, якою цифрова обчислювальна машина може оперувати як одним цілим. Б. дорівнює 8 біт.
Бар (2) (гр., вага) - одиниця тиску. 1 Б = 105 Н/м2 = 106 дн/см2.
Барель (англ., букв. — бочка) - міра об'єму рідин і сипких тіл в Англії (1Б = 163,65л) і в США (1Б = 119,24 л, для нафти — 1Б = 158,76 л).
Бариль (ісп., букв. — бочка) - міра об'єму рідин у ряді країн Латинської Америки, дорівнює 76 чи 96 л.
Барн (англ.) - одиниця ефективного перерізу ядерних процесів, тобто величина, що характеризує імовірність різних процесів у ядерній фізиці під час зіткнення частинок. 1Б=10-24см2.
Бел (вл.) - логарифмічна одиниця відношення енергій, потужностей, звукових тисків. Здебільшого вживають децибел (1 дБ = 0,1 Б.). Від прізвища американського винахідника Александера Грема Белла.
Біт (англ. bit — шматочок) - 1. Розрубані навпіл частини срібних монет, які використовувались як лічильно-грошові одиниці на Карибських островах. 2. Одиниця вимірювання кількості інформації в двійковій системі числення.
Бод (вл.) - 1. Одиниця швидкості телеграфування; дорівнює кількості елементарних сигналів, переданих за секунду. 2. Одиниця швидкості передавання інформації в комп'ютері. 1 бод відповідає 1 біту за секунду. Від прізвища французького винахідника Жана Бодо (1845-1903 рр.).
Бу (яп.) - 1. Золота і срібна грошова одиниця Японії XIX ст. 2. Японська вагова одиниця до введення метричної системи мір.
Бушель (англ.) - міра об'єму рідин і сипких речовин в Англії і США. 1 Б. (англійський) = 36,3687 л; 1 Б. (США) = 35,2393 л.
Вара (ісп., букв.- жердина) - міра довжини в багатьох країнах Латинської Америки. Величина її від 80 до 110 см.
Ват-година - одиниця енергії або роботи, що дорівнює роботі, виконаній за 1 год при потужності в 1 Вт (3600 Вт-секунд).
Віргата (від лат. virga — палка) - одиниця виміру площі земельних ділянок у середньовічній Англії — стандартний наділ феодально-залежного селянина (1/4 гайди). В залежності від району 1 В. становила від 20 до 70 акрів (у більшості випадків — 30 акрів).
Гайда (3) (англ. hide від англосакс. hϊd) - 1. Одиниця земельної площі у середньовіковій Англії; становила собою орну земельну ділянку, обробка якої була достатньою для утримання сім'ї одного вільного селянина. В залежності від території становила від 40 до 120 акрів. Інша назва — карруката. 2. З кінця ІХ ст. — одиниця обкладання повинностями у середньовіковій Англії.
Гак (нім.) - 1. Закривлений залізний прут, крюк. 2. Англійський верховий кінь. 3. Міра землі у Латвії.
Гал (вл.) - одиниця прискорення в СГС системі одиниць. 1 Г. дорівнює 1 см/сек2. Від прізвища італійського фізика Г. Галілея.
Галон (англ.) - міра об'єму рідин і сипких тіл в Англії (1 Г.= 4,546 л) і США (для рідин 1 Г.= 3,785 л, для сипких тіл — 4,405 л).
Галон (фр.) - 1. Галун, позумент. 2. Тасьма, вишита золотими або срібними нитками, яку нашивають на одяг, пов'язують на щось; басаман. 3. Подвійні сірчанокислі солі глинозему і лугів.
Гальба (нім. Halb — половина) - несистемна міра рідини — півлітра.
Гамма (гр. γ) - 1. Третя літера грецького алфавіту. 2. Позасистемна одиниця маси, що її застосовують іноді для вимірювання малих мас. 1 Г. дорівнює 10-6 г (мікрограм). 3. Назва стотисячної частки ерстеда.
Ган (вл.) - град; одиниця виміру плоского кута в метричній системі мір 18 ст. 1 Г. дорівнює 1/100 прямого кута.
Гектар (від гр. ἑκατόν — сто і фр. are — площа, поверхня) - одиниця земельної площі, яка становить 100 ар (10 000 м2, 0,01 км2); сто "соток".
Гектоп'єза (від гр. ἑκατόν — сто і п'єза) - одиниця тиску, яка дорівнює навантаженню 100 стен на 1 м2 (750,06 мм рт. ст.).
Генрі (вл.) - одиниця індуктивності в МКСА системі одиниць. Від прізвища американського фізика Дж. Генрі.
Гередія (лат. heredium) - давньо-римська міра площі. 1 Г. рівнялась 2 югерам або 1/100 центурії.
Град (лат., крок, ступінь) - одиниця виміру плоского кута в метричній системі мір 18 ст. 1 Г. дорівнює 1/100 прямого кута.
Грам (фр. gramme через пізньолат. gramma від гр. γράμμα — дрібна міра ваги) - 1. Вагова одиниця у період пізньої античності — 1/24 унції. 2. Одиниця маси у системі СГС, 1/1000 одиниці маси у системі СІ; позначається як г, g. 3. заст. позасистемна одиниця вимірювання сили, зокрема ваги, — вага тіла масою 1 г.
Грано (іт. grano) - 1. Одиниця маси, використовувана у країнах Латинської Америки. 1 Г. = 49,9 мг (у Аргентині), 50,0 мг (у Гондурасі, Мексиці, Перу, Чилі). 2. Одиниця маси на півдні Італії (ХІІ ст.) — 1/600 унції (0,0445 г). 3. Мальтійська мідна монета (ХІХ ст.), 1/3 фартинга, 1/240 скудо. 3.
Грос (нім., букв. — великий) - дванадцять дюжин, міра, що її застосовують головним чином при лічбі галантерейних предметів та олівців.
Гуфа (нім.) - 1. Земельний наділ спочатку вільного общинника, пізніше, за середньовіччя в Німеччині — кріпака. 2. Німецька земельна міра, дорівнює 30 акрам.
Деґре (фр.) - географічний градус.
Деньє (фр.) - 1. Міра тонкості шовкового волокна; дорівнює 9 км волокна в 1 г його ваги. 2. Старовинна французька монета.
Децибел (деци... та бел) - логарифмічна одиниця відношень енергій, потужностей у радіотехніці, електротехніці, акустиці; 1 дб дорівнює 0,1 бела.
Дециметр (лат. деци... і метр) - 0,1 метра, 10 сантиметрів.
Джо (яп.) - японська міра довжини, дорівнює 3,03 м.
Дзьо (яп. 丈, じょう — палиця) - 1. Міра довжини у Японії. 1 Д. стнавить близько 3,03 метра. 2. Пряма, гладка дерев'яна жердина, що використовується в японських бойових мистецтвах.
Дина (гр., сила) - одиниця сили в СГС системі одиниць, тобто сила, яка масі 1 г надає прискорення 1 см/сек2.
Дирхам (араб. درهم від гр. δραχμή — драхма) - 1. Древня арабська срібна монета вартістю 1/10 динара і вагою 2,97 грами, яку карбували з 695 року у Північній Африці і Середній Азії. На ній розміщувався вислів із Корану, ім'я еміра, рік і місто випуску. 2. Міра ваги дорогоцінних металів у Османській імперії (3.207 г), Єгипті XIX ст. (3.088 г). 3. Грошова одиниця Марокко, ОАЕ, розмінна монета Йорданії, Катару і Лівії. 4. Міра ваги дорогоцінних металів у сучасних Єгипті й Судані (2.975 г).
Діоптрія (гр., той, хто бачить наскрізь) - одиниця оптичної сили лінзи (оберненої величини щодо фокусної віддалі) або сферичного дзеркала. Д. — оптична сила лінзи (дзеркала), фокусна віддаль якої дорівнює 1 м.
Допель-центнер (нім., подвійний центнер) - міра ваги в Угорщині, ФРН, Данії, дорівнює 100 кг.
Драхма (гр., букв. — жменя) - 1. Вагова й грошова одиниця в Стародавній Греції (від 4 до 7 г). 2. Старовинна аптекарська міра ваги. 3. Міра місткості в США. 4. Торговельна Д.- міра маси в Англії (1,77184519905875 г). 5. Грошова одиниця Греції; поділялася на 100 лепт.
Дунам (דּוּנָם) - міра площі; в Ізраїлі рівна 1000 м2, в Туреччині — 919 м2.
Дюйм (гол., великий палець) - міра довжини в англійській і російській системах мір (2,54 см).
Евердьюпойс (англ. avoirdupois від фр. avoir de pois — товари на вагу) - система одиниць вимірювання ваги (маси), в основі якої лежить фунт, що складається з шістнадцяти унцій. Поширена в США, Великій Британії, Канаді та Ірландії.
Електронвольт (від гр. електрон та вл. вольт) - позасистемна одиниця енергії, що використовується в атомній і ядерній фізиці, у фізиці елементарних частинок і споріднених галузях науки. 1 Е. дорівнює енергії, необхідній для перенесення елементарного заряду в електростатичному полі між точками з різницею потенціалів в 1 В. Позначається еВ або eV. 1 еВ = 1,602176565(35) х 10-19 Дж = 1,602176565(35) x 10-12 ерг.
Ель (2) (нім., лікоть) - одиниця довжини в ряді країн. Становить 77,92 см (Австрія), 68,78 см (Голландія), 1,143 м (Англія).
Еман (лат., emanatio — витікання) - одиниця радіоактивності; 1 еман дорівнює 10-10 кюрі/л.
Зіра (араб. ذراع) - міра довжини в мусульманських країнах; лікоть. В залежності від регіону становить від 48 до 76 см. Т. зв. канонічний або поштовий лікоть (аз-зіра аш-шарія) дорівнює 49,875 см.
Іох (нім.) - стара одиниця земельної міри; в Німеччині дорівнювала 56,03 ара, в Швейцарії — 36, в Угорщині — 43,16 ара.
Кабельтов (гол. kabeltouw — якірний канат) - 1. Позасистемна одиниця довжини для вимірювання невеликих відстаней, 0,1 морської милі. 1 К. міжнародний дорівнює приблизно 185,2 м, 1 К. Великобританії = 185,3184 м, , 1 К. США = 219,456 м. 2. Прядивний трос спеціального звивання діаметром 50 — 100 мм.
Калорія (лат., тепло, жар) - одиниця кількості тепла, що дорівнює 4,1868 джоуля (кількість тепла, затрачена на нагрівання 1 г води на 1°).
Кандела (лат. candela — свічка) - сила світла, випромінюваного з площі 1/600000 м2 перерізу повного випромінювача, перпендикулярно до цього напряму при температурі тверднення платини і тиску 101 325 паскаля.
Карат (іт., з араб., кірат, гр., стручок ріжкового дерева, насіння якого служило мірою ваги) - міра, що її застосовують у ювелірній справі для визначення маси дорогоцінного каміння і перлів; т. зв. метричний К. дорівнює 200 мг.
Касаба - одиниця довжини і площі в мусульманських країнах. 1 К. = 3,55 м, 1 єгипетська К. = 12,5см. При вимірі площ — 1 К. = 12,60 м2.
Кварта (лат., чверть, четверта частина) - 1. Неметрична одиниця ємності, місткості в США (0,946 л), Великобританії (1,1364 л) та інших країнах. 2. Міра довжини в ряді країн Латинської Америки (20-21 см). 3. муз. Четвертий ступінь у діатонічній гамі; відповідний йому інтервал. 4. спорт. Позиція або фігура у фехтуванні.
Квінтал (ісп., з араб., кінтар — вага сотні) - міра ваги в багатьох країнах Латинської Америки, що дорівнює центнерові (100 кг).
Кен (яп.) - міра довжини в Японії, дорівнює 1,8 м.
Кентинарій - міра ваги у Візантійській імперії; приблизно 32 кг.
Кеті - одиниця ваги (близько 600 г) у країнах Південно-Східної Азії.
Кілограм-сила (від гр. χίλιοι — тисяча) - одиниця сили в МКГСС системі одиниць, тобто сила, яка 1 кг маси надає нормального прискорення, що становить 9,80665 м/сек2. 1 кгс (кГ)~ 9,8 ньютона.
Кілокалорія (від гр. χίλιοι — тисяча і калорія) - одиниця кількості тепла, дорівнює 1000 калорій, або 4,187 кілоджоуля.
Кілопарсек (від гр. χίλιοι — тисяча і парсек) - одиниця вимірювання астрономічних віддалей, дорівнює 1000 парсеків.
Кілопонд (від гр. χίλιοι — тисяча і лат., тягар) - назва кілограм-сили, яку вживають в ФРН та ін. країнах.
Кін (яп.) - міра ваги в Японії, дорівнює 600 г.
Кос - дорожня міра в Індії, дорівнює 1,8 км.
Кюрі (вл.) - одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоактивності речовини, в якій протягом 1 сек відбувається 3,7*1010 радіоактивних розпадів. Від прізвища фізиків подружжя П. Кюрі і М. Склодовської-Кюрі.
Ламберт (вл.) - одиниця яскравості; 1 л. = 3,193103 ніт. Названа за прізвищем німецького фізика І. Ламберта.
Лан (нім. Lahn) - міра земельної площі у середньовічній Європі — наділ, який феодал надавав одній сім'ї селянина. В залежності від країни Л. становив від 30 до 48 моргів (від 18 до 24 гектарів); українська назва — волока.
Ласт (нім., вантаж, тягар) - 1. Міра корабельного вантажу (2 т). 2. Міра необтесаного лісу (40 куб. футів). 3. Міра сипких тіл у різних країнах (від 16 до 32 гектолітрів).
Легуа (ісп.) - міра довжини в країнах Латинської Америки (4 км до 6,6 км); на Кубі, напр., Л. дорівнює 4,24 км.
Лібра (лат. libra) - 1. Старовинна римська одиниця ваги (близько 327,45 г); ділилась на 12 унцій. 2. Міра ваги в країнах Латинської Америки (близько 460 г). 4. Давньоруська міра ваги — 307,1 г. 3. Грошова одиниця Перу до 1930 р. (приблизно однакова з англійським фунтом стерлінгів).
Лівр (фр., від лат., фунт) - 1. Грошова одиниця і срібна французька монета початку 18 ст. трохи менша за франк. 2. Старовинна французька міра ваги, що дорівнює приблизно 1/2 кг.
Ліга (3) (англ.) - міра відстані, прийнята у Великобританії і США, дорівнює трьом милям. Л. уставна — 4,83 км, Л. морська — 5,56 км.
Лінія (2) (пол. liniа від лат. linea — шнур, лінія) - старовинна одиниця довжини в ряді країн. В Англії — мала Л. була рівна 1/12 дюйма (2,11666 мм), велика Л. — 2,54 мм; французька Л. (лінь)- 1/144 фута (2.2558291 мм), польська Л. — 2 мм, прусська Л. — 2,17 мм, російська Л. — 2,54 мм. Сьогодні в англійських великих Л. виміпюється калібр зброї, а у французьких Л. — діаметр механізмів годинників.
Лінк (англ. link — ланка) - застаріла позасистемна британська та американська одиниця виміру довжини, рівна 20,1168 см (1/100 чейна=1/1000 фурлонга).
Лінь (2) (фр. ligne — лінія) - стара французька міра довжини рівна 2.2558291 мм. Сьогодні у французьких Л. вимірюються діаметри механізмів годинників.
Літр (фр., гр., літра) - одиниця об'єму рідин і сипких тіл у метричній системі мір. 1 л дорівнює 1 дм3.
Літра (гр. λίτρα) - 1. Основна одиниця візантійської монетної ваги, 1/80 таланта (327,45 г). 2. Срібна монета, що у IV столітті карбувалась на Сицилії; важила третину римської Л. 3. Ізраїльська Л. — антична міра ваги, еквівалентна 60 шекелям (685 г) .
Про «Позасистемні одиниці міри»
«Позасистемні одиниці міри» - Фізичні одиниці, що не входять до систем СІ та СГС. © , 2012-05-2020.05.2012. Востаннє оновлено 16.04.2021 21:42. Кількість термінів - 180. Текст словника поширюється за ліцензією «Creative Commons Із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована». При використанні його матеріалів, пряме гіпертекстове посилання на сайт обов'язкове.
Поділитись
Розмістіть посилання словник «Позасистемні одиниці міри» в Twitter, Facebook або надішліть посилання на нього електронною поштою. Ви також можете розмістити «Позасистемні одиниці міри» на своєму сайті, роздрукувати або експортувати його у форматі pdf.
Сторінки: 1  2
Алфавітний покажчикНові статтіБлокнот
Останні переглянуті
Випадкова стаття
ПравописПро словникУвійти
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-22