search
close
search
Нові статті
Алеріон (фр. alérion від лат. aquilario — орлик)
геральдична фігура у вигляді міфічного птаха з розкинутими крилами, що нагадує орла, як правило, без дзьоба і кігтів; інша назва — авалеріон.
Алеріон

3 січня 2021

Мюзле (фр. muselet від musel — намордник)
скручена стальна вуздечка для фіксації пробки в шийці пляшки з ігристим чи шипучим вином.
Мюзле
Корогва (пол. chorągiew)
організаційно-тактична одиниця в лицарському війську Королівства Польського і Великого князівства Литовського, що складалася із 25-80 вояків, озброєних списами, і озброєного загону їхнього почту (усього — 100-250 чол). Приблизно відповідає роті.

27 грудня 2020

Глокалізація (англ. glocalisation)
процес економічного, соціального, культурного розвитку, що характеризується співіснуванням різноспрямованих тенденцій.
Аквіла (лат. aquila — орел)
у давньоримської армії — знак легіону у вигляді срібного чи золотого орла на жердині.
Аквіла

24 грудня 2020

Сварга (санскр. स्वर्ग})
в індійській міфології — середній небесний світ, місце перебування напівбогів і людей, які вели добродійне життя.
Логорея (від гр. λόγος — слово і ῥέω — течу)
1. псих. Симптом комунікативного розладу, що проявляється як надмірне мовне збудження, багатослівність, повторюваність, мовленева нестримність чи надмірна експресивність; поліфазія, мовленеве нетримання. 2. перен. Марнослів'я, балаканина, «словесний понос».

18 грудня 2020

Літорея (від лат. littera — буква)
давній руський тайнопис, що передбачає заміну приголосних з однієї групи на приголосні з іншої групи («проста Л., «тарабарщина») при збереженні у словах голосних незмінними або заміна букв (чи буквосполучень) числами і виконання над ними певних арифметичних дій, напр., додавання певної константи («мудра Л.»).
Лаццароні (іт. lazzaroni від ісп. laceria — рваний, розпатланий)
презирлива назва декласованих жителів Південної Італії, загони яких у XVII-XIX ст. часто використовувались для придушення антимонархічних громадянських заворушень і революцій.

14 грудня 2020

Кортизол (англ. cortisol)
біологічно активний природний стероїдний гормон, що виробляється корою наднирників; гідрокортизон. Слугує регулятором вуглеводного обміну організму.

10 грудня 2020

Хтонічний (від гр. χθών — земля, ґрунт)
пов'язаний з потойбіччям, позаземний.
Хорунжий (пол. chorąży від horągiew — корогва)
військовий чин, посада, згодом - військове і службове (спеціальне) звання в ряді держав Східної та Центральної Європи; приблизно відповідає класу прапорщиків.
Тріскеліон (від гр. τρισκελής — триногий)
геральдичний символ у вигляді з'єднаних разом трьох геометричних фігур або стилізованих об'єктів; тріскель.
Тріскеліон
Аквіліфер (лат. aquilifer — орлоносець)
один з вищих офіцерів римського легіону, в бою — носій і оборонець штандарту підрозділу, аквіли, поза полем бою — скарбник, відповідальний за збереження заощаджень легіонерів.

6 грудня 2020

Ринва (пол. rynna від нім. Rinne — жолоб)
труба або жолоб для відведення або підведення води самотоком.
Більше нових термінів
filter_list
Волатильність (від англ. volatility — мінливість)
ступінь відхилення змінної, параметра, певної послідовності вимірюваних величин впродовж певного часу; розкид.
Гаргуйль (фр. gargoille — стравохід)
стилізовані під скульптуру кам'яний або металевий водостік, характерний для романської та готичної архітектури; гаргулья.
Гаргуйль

5 грудня 2020

Петрографія (від гр. πετρα — камінь і γραφω — пишу)
1. Галузь геології, яка вивчає гірські породи з точки зору їх мінерального і хімічного складу, геологічних особливостей поширення і змін. 2. Описова частина петрології. 3. У широкому розумінні — те ж саме, що й петрологія.
Оксиметрія (англ. oximetry)
вимірювання насичення гемоглобіну крові киснем.
Консюмеризм (англ. consumerism від consumer — споживач)
системи цінностей і установок, спрямованих на споживанням людиною матеріальних благ далеко понад потребу для її існування (виживання); споживацтво.
Колтан (англ. coltan, скорочення від columbite–tantalites)
промислова назва руди, що містить твердий розчин колумбіту і танталіту, з якого видобуваються хімічні елементи ніобій і тантал.
Колтан

4 грудня 2020

Тавр (від лат. taurus — бик)
профіль конструктивних елементів, що має перетин, за формою близький до букви «Т». Двотавр — профіль (балка), що має дві полички і нагадує букву «Н».
Тавр
Штрипс (англ. strips від strip — смужка)
сталева листова заготовка для виробництва зварних труб.
Бреггерит (вл.)
мінерал, різновид уранініту. Названо у 1884 році на честь норвезького мінералога і петролога Вольдемара Бреггера.

23 листопада 2020

Мегаломан (фр. mégalomane від гр. μεγας — великий і μανία — пристрасть)
1. Історично — майстри французького неокласицизму епохи Просвітництва, які створювали величезні архітектурні споруди цивільного призначення. 2. розм. Схильний до надмірної масштабності, величі.
Мегаломанія (фр. mégalomane від гр. εγάλως — велично і μανία — пристрасть)
тип самосвідомості і поведінки особистості, що виражається в крайньому ступені переоцінки власної важливості, популярності, багатства, влади, геніальності, політичного впливу тощо; марення величчю.
Мегаломанія

22 листопада 2020

Модулор (фр. modulor)
розроблений французьким архітектором Ле Корбюзьє набір гармонійних пропорцій, заснований на зрості людини з піднятою рукою, що універсально застосовні до архітектури і механіки.
Екраноплан (фр. ekranoplane від ecran — екран, щит і planer — ширяти, літати)
літальний апарат, призначений для польотів поблизу земної поверхні, на висоті 0,1-0,2 ширини крила. Відрізняється від літака близкістю опорної поверхні. Інша назва — судно на динамічній повітряній подушці.
Екраноплан

20 листопада 2020

Теселяція (від лат. tessella — глина)
мат. мозаїка, складена з кількох абсолютно однакових форм, які прилягають одна до одної без проміжків і не перекривають одна одну. Інша назва — паркетаж.
Теселяція
Більше нових термінів
filter_list
Синархія (фр. synarchie від гр. σύγ — з- і ἀρχή — влада, наказ)
форма правління, при якій кілька людей разом реалізовують свої владні повноваження; співправління.
Синкратія (фр. від гр. σύν — разом і κρατείν — правило)
форма правління державою, в якій народ бере участь у законодавстві та державному управлінні, напр., шляхом голосування або обраних представників.
Палінка (угор. pálinka)
угорська фруктово-ягідна горілка

15 листопада 2020

Сеньйорат (від лат. senior — старший)
порядок успадкування родового володіння, за яким воно передається старшому у роді, листвиця.

14 листопада 2020

Субгігант (англ. subgiant від лат. sub — під і гр. Γίγαντες — велетень)
зірка, яскравіша, ніж зірки головної послідовності — залежності між світністю (чи абсолютною зоряною величиною) і спектральним класом (тобто, температурою поверхні) — того ж спектрального класу, але менш яскрава за зірки-гіганти.

13 листопада 2020

Ексцерпція (фр.. excerption — витяг від лат. carpere — вибрати)
1. Виписка, витяг з твору, скорочений переказ, поміщений між його заголовком і текстом. Інша назва — абреже. 2. Процитований уривок твору.
Алькер (пол. alkierz)
наріжна окрема частина будівлі, яка виступає зовні за площину стін. Характерні для шляхетських садиб Польщі, Правобережної України і Білорусі XVII-XVIII ст.
Алькер
Ескаватор (англ. excavator від to excavate — виймати)
самохідна землерийна машина, що складається зі стріли, ковша та кабіни на обертовій платформі, для виймання та переміщення ґрунту, гірської породи тощо
Апофонія (фр. apophonie)
морфологічно обумовлене чергування голосних кореня слова в різних граматичних формах; те ж саме, що й аблаут.
Абдомінальний (лат. abdominalis від abdomen — живіт)
такий, що стосується черева; черевний. А. синдром — гострі болі в животі.
Абатиса (лат. abbatissa)
ігуменя жіночого католицького монастиря.

11 листопада 2020

Портфоліо (англ. portfolio від іт. portafoglio — портфель)
перелік досягнень та індивідуальних оцінок у певній сфері діяльності особистості, що дає можливість систематизувати її досвід і оцінити професійний рівень.

6 листопада 2020

Інвокація (від лат. invocare — закликати)
1. Звернення до вищих сил чи людини з проханням; молитва, заклинання. 2. У деяких релігійних практиках — ритуал, пов'язаний з прийняттям чужих якостей (як правило, надприродних) у власне тіло.

31 жовтня 2020

Фаґот (англ. faggot — в'язка)
1. Давньоанглійська міра об'єму: в'язка, напр. хмизу, довжиною 3 фути (91 см) і по периметру 2 фути (61 см). 1. Давньоанглійська міра ваги металевого дріб'язку чи залізних прутків, рівна 120 фунтам (54 кг).
Фаґот

29 жовтня 2020

Англіканство (від лат. ecclesia anglicana — англійська церква)
один із самостійних напрямків християнства, що сформувався в Англії XVI ст. як проміжний варіант між крайністю вимог римо-католицизму та лютеранським і ншими різновидами протестантизму.
Алфавітний покажчикНові статтіОстанні переглянутіВаш блокнот
Випадкова стаття ПравописПро словникУвійти
ПІДТРИМАТИ ПРОЕКТ
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-21