menu

Тест з історії України

В основу тесту покладено визначені Міністерством освіти України завдання (і відповіді) для здачі ЗНО у 2018 році, які охоплюють теми:
  «Стародавня історія України» (83 завдання)
  «Доба Київської Русі. Галицько-Волинська держава» (185 завдань)
  «Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав (др. пол. ХІV – пер. пол. ХVІ ст.)» (68 завдань)
  «Українські землі в др. пол. ХVI - пер. пол. ХVІІI ст.» (210 завдань)
  «Українські землі в др. пол. ХVІIІ ст. – 1914 р.» (314 завдань)
  «Україна в Першій світовій війні» (35 завдань)
  «Українська революція і державотворчий процес» (235 завдань)
  «Українські землі 1921 – 1939 рр.» (204 завдання)
  «Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 – 1945 рр.)» (100 завдань)
  «Україна 1945 р. – поч. ХХІ ст.» (235 завдань)
  «Додаток» (33 завдання)
Загалом - 1702 завдання, які можна переглянути по темах, вибірково додати до власного списку завдань чи пройти у вигляді тесту, виконання якого оцінюється в балах, на кількість яких впливають правильність відповідей і швидкість виконання.
Почати тест!

arrow_upward