search
close
search
Шуканий термін: Пріоритет
Результатів: 3
Пріоритет (від лат. prior — старший): 1. Першість у чому-небудь (відкритті, винаході, висловленні ідеї); примат, верховенство. 2. Переважне, провідне значення когось, чогось; перевага над ким-, чим-небудь.

Дивіться також:

Патентний: той, що стосується патенту; П-а інформація — відомості про вітчизняні й зарубіжні винаходи і стан використання їх; П. паспорт — документ з даними про об'єкт патентування; П-е право — частина винахідницького права, що регулює порядок одержання патентів, охорону прав по них тощо; П-і угоди — угоди про обмін патентами або про використання їх; П. пріоритет — першість винаходу, що охороняє патент.

Примат: перевага, переважне значення; першість щодо чогось; пріоритет, зверхність, вищість, першенство, верховенство.

Алфавітний покажчикНові статтіБлокнот
Останні переглянуті
Випадкова стаття
ПравописПро словникУвійти
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-24