search
close
search
Шуканий термін: Персона
Результатів: 57
Персона (лат.): 1. Особа, людина як окрема особистість; поважна знатна особа. 2. Одна людина, їдець (за столом під час обіду, вечері і т. ін.).

Можливо ви шукали:

Персона ґрата: представник іноземної держави в ранзі посла або постійного повіреного у справах, який отримав згоду приймаючої країни на перебування на своїй території (підтвердженого агреманом).

Персона нон ґрата: 1. Іноземна особа, перебування якої і тій чи іншій країні заборонене урядом цієї країни. 2. Форма переслідування іноземних дипломатів, які захищені дипломатичним імунітетом від арешту та інших видів переслідування.

Персонаж: дійова особа в художньому творі.

Персонал: особовий склад, колектив працівників певної установи, підприємства тощо; штат. Група робітників установи, підприємства, що працюють в одному відділі, на одній ділянці роботи або виконують ті самі функції, мають той самий фах.

Персоналізм: релігійно-ідеалістична течія в сучасній філософії, за якою світ є ієрархією "осіб" (персон), що розглядаються як первинні реальності й найвищі духовні цінності, над якими панує "верховна особа" — бог.

Персоналія: короткий нарис життя і творчості кого-небудь.

Персональний: особистий, особовий.

Дивіться також:

Авраам: 1. Біблійний персонаж, прабатько єврейського народу. 2. перен. Символ батьківського благословення на все життя.

Агент: 1. Представник, довірена особа організації, установи та ін., що виконує різні доручення, завдання. У міжнародному праві й дипломатичній практиці А. дипломатичний — збірне найменування дипломатичних представників і членів дипломатичного персоналу посольств, місій. А. консульський — один з консульських рангів у ряді країн. У практиці деяких держав службова особа консульської установи. 2. Особа, що є чиїмось ставлеником, служить інтересам певної людини чи групи осіб. 3. Таємний співробітник органів розвідки якої-небудь організації, держави, шпигун. 4. Чинник, фактор, причина, що викликає ті чи інші явища у природі, в організмі людини.

Адміністрація: 1. Розпорядчі органи державного управління; органи виконавчої влади. 2. Керівний персонал установи, підприємства, організації (директор, завідуючий тощо).

Арґотизми: слова й звороти з арґо, вживані в літературі, переважно в мові персонажів.

Банкетка: 1. Невелика лавка без спинки з м'яким сидінням. 2. Вид перешкоди на кінських перегонах. 3. Гостьова картка, що позначає персональне місце гостя за столом.

Гамлетизм: безконечні міркування, розумування, нездатність зважитися на якийсь вчинок. Від імені персонажа трагедії В. Шекспіра "Гамлет".

Гіньйоль: головний персонаж французького лялькового театру ("театру гіньйоль"), подібний до російського Петрушки.

Дилогія: 1. Двозначність. 2. Два незалежні твори, пов'язані між собою задумом, сюжетом, персонажами. 3. Двоактна драма у давньогрецькому театрі.

Диявол: релігійно-міфологічний персонаж, верховний дух зла, що штовхає людину на шлях духовної загибелі; сатана.

Драма: 1. Літературний твір, призначений для постановки на сцені, для якого характерні серйозність конфлікту й глибина переживань персонажів. 2. перен. Приголомшлива чи зворушлива подія в житті людини, в історії народу.

Зомбі: 1. Міфічний персонаж деяких релігійних культів — воскреслий мрець, підконтрольний волі чаклуна. 2. У сучасній масовій культурі З. — воскреслий мрець-людоїд. 3. перен. Людина, повністю підпорядкована впливу когось або чогось.

Імперсональний: безособовий; І-не речення — безособове речення, тобто таке, в якому немає підмета (напр.: "Вечоріє").

Індивідуум: 1. Кожен самостійно існуючий живий організм; особина. 2. Окрема людина, особистість, персона, тип, суб'єкт.

Клоун: 1. Комічний персонаж хитрого простака в англійській драмі. 2. Артист цирку, який виконує комічні, буфонадні ролі. 3. перен. Про людину, що вдає із себе блазня або своєю поведінкою схожа на нього.

Колектив: сукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами; штат, персонал, особливий склад, команда.

Колізія: 1. Зіткнення протилежних сил, інтересів, прагнень; сутичка. 2. Гострі суперечності й зіткнення поглядів персонажів, що виявляються в ряді подій, зображених у художньому творі. 3. Розходження між правовими нормами, що регулюють однакові правовідносини.

Комунікація: 1. Спілкування, передача інформації. 2. Шляхи сполучення, лінії зв'язку тощо. 3. У філософії екзистенціалізму і персоналізму — спілкування, в процесі якого одна самітня душа відкриває себе іншій, між людьми встановлюється інтимний духовний зв'язок. К. видається за вищу форму зв'язку між людьми. 3. К. масова — суспільний інститут, що виконує завдання формування світогляду і громадської думки широких мас засобами масової інформації і пропаганди.

Кросовер: 1. Художній твір (книга, фільм, комп'ютерна гра та ін.) або окремий його сюжет, в якому змішуються елементи (персонажі, локації та ін.) двох (або більше) незалежних творів. 2. Автомобіль підвищеної прохідності, щось середнє між легковиком, позашляховиком і міні-фургоном.

Маскот: відомий персонаж, що втілює спільноту, колектив, заклад чи бренд, і використовується у рекламних чи маркетингових цілях; персонаж-талісман.

Мегара: персонаж давньогрецької міфології — старша дочка фіванського царя Креонта, дружина Геракла, яка народила йому синів Терімаха, Креонтіада і Деікоонта. М., як і її діти, були в вбиті Гераклом у нападі божевілля, насланого на нього Герою.

123keyboard_arrow_right
Алфавітний покажчикНові статтіБлокнот
Останні переглянуті
Випадкова стаття
ПравописПро словникУвійти
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-24