search
close
search
Шуканий термін: есе
Результатів: 261
Есе (фр. essai букв.- спроба): 1. Короткі наукові, критичні та інші нариси, які відзначаються вишуканістю форми. 2 Літературний жанр прозового твору невеликого об'єму і вільної композиції.

Можливо ви шукали:

Есенція: 1. Леткі ефірні масла, добуті дистиляцією з рослин. 2. Міцний розчин, витяжка.

Дивіться також:

Абісальний: глибоководний; А-на зона — те саме, що й абісаль; А-ні відклади — найглибоководвіші сучасні морські та океанічні відклади — складаються переважно з скелетних частин планктонних організмів, дрібних мінеральних частинок (принесених морськими течіями і вітрами), космічного пилу, продуктів підводного вивітрювання та глибоководного хімічного осадження; вкривають майже 90% площі дна Світового океану, представлені мулом і глибоководною червоною глиною.

Абрис: 1. Обрис предмета, нанесений за допомогою ліній. 2. геод. Кресленик, зроблений у польових умовах від руки з позначенням на ньому даних промірів, потрібних для складання точного плану. 3. В поліграфії — контур малюнка і межі ділянок окремих кольорів та півтонів багатокольорового зображення, позначені на прозорому матеріалі (кальці, плюрі) для перенесення контура малюнка на літографський камінь.

Автоінфекція: самозараження організму, як наслідок механічного перенесення збудника хвороби з одного місця організму в інше.

Агрокультура: хліборобство, рільництво, сільське господарство; система прийомів, заходів, спрямованих на підвищення культури землеробства, піднесення врожайності сільськогосподарських культур.

Адвекція: горизонтальне переміщення повітря і перенесення разом з ним тепла, вологи.

Адвентивний: чужий, не властивий; А. орган — придатковий орган рослини, який розвивається не на властивому місці (напр., коріння на надземній частині, бруньки й пагони на коренях); А-на рослина — рослина, занесена людиною в нову область; увійшла до складу місцевої природної рослинності.

Аерографія: техніка нанесення малюнка за допомогою спеціального (повітряного) пера на поверхню.

Акватинта: 1. Ручний спосіб виготовлення друкованої форми у вигляді заглибленої гравюри на металі. 2. Різновид гравюри, оснований на травленні кислотою вкритої тонким шаром асфальту або каніфолі металевої платівки, на яку голкою нанесено зображення.

Аксонометрія: спосіб зображування предметів на кресленику, при якому на площину зображень проектуються і предмет, і осі прямокутної системи координат, до яких віднесено зображуваний предмет.

Алани: іраномовні племена сарматського походження, які жили з 1 ст. н.е. на території між нижнім Дніпром і Південним Уралом, а також на Північному Кавказі. Частина аланів під час Великого переселення народів через Галлію потрапила на Піренейський півострів і в Північну Африку; інша частина в 6 — 9 ст. відступила у передгір'я Кавказу. Кавказькі А. — предки сучасних осетинів.

Алітування: нанесення на металеві (здебільшого — стальні та чавунні) вироби алюмінієвого покриття, щоб запобігти їх окисленню.

Алохтони: 1. Організми, що населяють певну місцевість, але виникли в процесі еволюції в якомусь іншому місці. 2. Гірські породи і корисні копалини, що утворилися з матеріалу, перенесеного з інших місць у результаті геологічних процесів. Протилежне — автохтони.

Алюр: 1. Різні види ходи, бігу коня (напр., ступа, галоп, кар'єр). 2. військ. Умовна позначка хрестами на донесенні, що визначає ступінь швидкості його доставки.

Амброзія: 1. У давньогрецькій міфології — ароматна «їжа богів», що нібито надавала їм безсмертя. 2. Запашна мазь у давніх народів. 3. Нальоти міцелію (грибниці) найпростіших сумчастих грибів (аскоміцетів), що вистилають ходи в деревині, в яких живуть личинки жуків-короїдів. 4. Рід однорічних і багаторічних трав'янистих рослин родини складноцвітих. Злісні бур'яни, занесені з Північної Америки. 5. перен. Надзвичайно смачна страва.

Амортизація: 1. ек. Поступове зниження вартості основних фондів, устаткування, будинків і т. ін.) внаслідок їх зношування. 2. фін. Перенесення вартості машин, будинків і т. ін. на продукцію, яка виробляється. 3. А боргу — поступова сплата боргу через періодичні грошові внески. 4.техн. Пом'якшення дії поштовхів, ударів у машинах, літаках та ін. за допомогою спеціальних пристроїв.

Анакреонтична поезія: невеликі веселі віршики, на зразок віршів грецького поета Анакреона, що оспівував кохання, вино і радощі життя.

Анахронізм: 1. Помилка проти літочислення, хронології подій. 2. Перенесення на будь-яку епоху рис минулого, що їй не властиві. 3. Пережиток старовини; застарілі, не властиві даному часові звичаї, погляди, судження.

Андрогенез: розвиток яйцеклітини з ядром чоловічого походження, привнесеним сперматозоїдом у процесі запліднення. Одна з форм партеногенезу.

Антимусон: заст. Гадане перенесення повітря у верхній тропосфері над мусонним перенесенням у зворотному йому напрямі.

Антропоморфізм: 1. Уподібнення будь-чого до людини або перенесення властивих людині фізичних і психічних ознак на тварин, явища природи, предмети; уособлення. 2. У багатьох релігіях — уявлення бога в образі людини.

123..13keyboard_arrow_right
Алфавітний покажчикНові статтіОстанні переглянутіВаш блокнот
Випадкова стаття ПравописПро словникУвійти
ПІДТРИМАТИ ПРОЕКТ
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-20