Результати пошуку
Шуканий термін: Температура
Результатів: 27
Абсолютний: 1. Цілковитий, повний, безумовний, необмежений, безвідносний. 2. філос. А-на істина - істина, що дає всебічне, вичерпне знання дійсності. В широкому розумінні - межа, до якої прагне наукове пізнання, ніколи її не досягаючи. У вузькому - повне і точне знання окремих моментів дійсності, тобто елемент досягнутого знання. 3. А-на система одиниць - система одиниць фізичних величин, в основі якої лежить певна залежність одних величин від інших, напр., залежність електричних величин від довжини, маси, часу і величини електричного струму. 4. А. нуль - найнижча можлива температура (-273,15°С). 5. А-на температура - температура, відлічувана від А. нуля. 6. А-на швидкість - швидкість руху тіла відносно іншого тіла, яке умовно вважають за нерухоме. 7. А-на величина (модуль) числа - віддаль від точки, що зображає число на площині, до початку координат. 7. А-на висота - висота точки земної поверхні над рівнем моря. 8. А-на геометрія - частина геометрії, яка не спирається на аксіому паралельності.
Вапориметр: прилад для визначання пружності пари різних рідин при певних температурах.
Гемікриптофіти: рослини, у яких на час несприятливих умов (посуха, низька температура тощо) бруньки відновлення перебувають на рівні грунту. Г. є, напр., кульбаба, жовтець повзучий.
Гіполімніон: товща води в глибоких водоймах, у межах якої температура мало змінюється протягом року і, як правило, не перевищує + 4°.
Евтектика: суміш двох (або кількох) речовин у такому співвідношенні, за якого температура плавлення її нижча, ніж температура плавлення суміші цих самих речовин в інших співвідношеннях, Е. застосовують як ливарні сплави, теплоносії, в легкоплавких запобіжниках, як припої (з олова і свинцю тощо.
Критичний: 1. Пов'язаний з критикою. 2. Той, що стосується критичного стану речовини, при якому зникає відмінність між рідким і газоподібним станами цієї речовини, напр., К-а температура - температура, вище за яку газ не можна зрідити ні при якому великому тиску; К. об'єм - об'єм речовини в її критичному стані. 3. Пов'язаний з кризою (станом хворого); К. момент - вирішальний, небезпечний момент.
Кріо...: у складних словах вказує на зв'язок з льодом, низькими температурами.
Кріогенез: сукупність процесів перетворення верхнього шару земної кори та гідросфери при від'ємних температурах.
Кріогенний: пов'язаний з низькими температурами.
Кріоелектроніка: галузь електроніки, пов'язана з дослідженням взаємодії електромагнітного поля з електронами в твердих тілах при дуже низьких температурах і створенням електронних приладів на основі цих тіл.
Кріопланктон: сукупність дрібних організмів, пристосованих до життя при низьких температурах (на льодовиках, високогірних снігових схилах тощо).
Кумулятивний снаряд: бронепропалюючий артилерійський снаряд, основою дії якого є велика сила й висока температура вибуху.
Металімніон: шар води у водоймах, у межах якого температура влітку різко знижується зі збільшенням глибини; зона поділу поверхневих і глибинних вод.
Метеорологічний: пов'язаний з метеорологією: М-і елементи - характеристики стану повітря та атмосферних процесів (атмосферний тиск, температура й вологість повітря, вітер, опади, тривалість сонячного сяйва тощо).
Піро...: у складних словах відповідає поняттям "вогонь", "висока температура", "термічний процес".
Пірометалургія: галузь металургії, пов'язана з одержанням та очищенням металів і металевих сплавів при високих температурах, на відміну від гідрометалургії, до якої належать низькотемпературні процеси.
Пойкілотермний: змінний щодо тепла; П-і тварини - тварини, температура тіла яких змінюється залежно від температури зовнішнього середовища (безхребетні, круглороті, риби, земноводяні й плазуни). Інша назва - холоднокровні тварини.
Стратифікація: 1. Розміщення чогось шарами, шаруватість; розшарування чогось залежно від неоднаковості якісних та кількісних ознак. 2. геологія Послідовність залягання геологічних відкладів у вертикальному розрізі. 3. гідродинаміка Розчленування гідрогеологічних утворень на товщі різного ієрархічного порядку. 4. гідрологія Пошаровий розподіл морської, озерної, річкової та іншої водяної маси, який зумовлений різними фізико-хімічними властивостями шарів (температура, густина, концентрація кисню і т.д.) на різних глибинах. 5. метрологія Розподіл температури в атмосфері за висотою. 6. соціологія Соціальна диференціацію суспільства. 7. Передпосівна обробка насіння деяких рослин, що полягає у витримуванні їх у вологому піску при зниженій температурі. 8. екологія вертикальне шарування життєвого простору (рослинних шарів). 9. соціологія Диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення, що базується на достатку та владі. 10. логіка упорядкування об'єктів системи за рівнями (стратами) для ієрархічного описання системи.
Температура: 1. Ступінь нагрівання чого-небудь, тепловий стан тіла, речовини. 2. Ступінь теплоти тіла, речовини.
Термічний: тепловий, той, що належить до тепла, температури; Т. аналіз - один з основних методів фізико-хімічного аналізу, за допомогою якого визначають температуру плавлення й кристалізації; Т. еквівалент роботи - кількість тепла в теплових одиницях, еквівалентна роботі в джоулях, кілограмометрах; Т-і сталі хімічних елементів - температура плавлення - кипіння, теплоємність, теплопровідність.
Термо...: у складних словах відповідає поняттям "температура", "тепло".
Термопауза: шар атмосфери, в якому температура не змінюється з висотою; шар над термосферою.
Термостат: 1. Прилад, в якому підтримується постійна температура за допомогою автоматичних регуляторів. 2. Прилад для підтримування постійної температури в термічній печі, холодильному апараті тощо.
Термосфера: шар атмосфери (80 - 1000 км), у якому температура збільшується з висотою.
Термофоби: організми, які не розвиваються при відносно високих температурах (для більшості Т. верхня межа становить +10°). До Т. належать багато безхребетних і хребетних тварин, а також різні водорості, бактерії, гриби, мохи, квіткові рослини.
Тритон (1): 1. У давньогрецькій міфології - син бога морів Посейдона - морське божество з людським тулубом, звірячим обличчям і дельфінячим хвостом. В руках у Т. раковина, звуками якої він, за велінням Посейдона, розбурхує і заспокоює море. 2. Найбільший (діаметр близько 2706 км) серед супутників Нептуна (відстань від Нептуна 394 700 км), температура на поверхні - 34,5 K (-235°C); єдиний великий супутник Сонячної системи, який обертається навколо своєї планети в протилежний бік від обертання планети навколо своєї осі. Відкритий 10 жовтня 1846 англійським астрономом Вільямом Ласселлем.
Цефеїди: зірки, блиск яких періодично змінюється (за період від 0,07 до 70 діб). Причиною змінності є зміни температури та радіусу зірки. Одна з найяскравіших цих зір перебуває в сузір'ї Цефея.
Арешт Павла Лазаренка
Цей день в історії
Арешт Павла Лазаренка
 • Алфавітний покажчик
 • Нові статті
 • Словник у картинках 971
 • Тематичні словники
 • Останні переглянуті
 • Мій блокнот
 • Про словник
 • • Правопис
 • • Випадкова стаття
 • • Додати термін
 • • Увійти
 • Володимир Лук'янюк © 2001-19 У «Словнику» 20413 статей. Його матеріали поширюються за ліцензією «Creative Commons із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована». При використанні матеріалів сайту, пряме гіпертекстове посилання на сайт обов'язкове.
  ПІДТРИМАТИ