search
close
search
лат., об'єм і ...метрія
методи хімічного аналізу, що грунтуються на вимірюванні об'ємів витраченого реактиву чи виділеного або поглинутого газу.
❮ Волюмконтроль
Волюнтаризм ❯
Алфавітний покажчикНові статтіБлокнот
Останні переглянуті
Випадкова стаття
ПравописПро словникУвійти
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-24