search
close
search
гр. άναλυτικά
1. Інтелектуальна, логіко-мисленева діяльність, спрямована на систематизацію змісту і виявлення причинно-наслідкових залежностей чи просторово-часових зв'язків досліджуваних об'єктів. 2. Частина логіки, наука про основні елементи мислення. 3. Теорія аналізу. 4. У логіці Арістотеля — вчення про силогізми і доведення.
Див. також: Аналіз, Логіка, Методологія.
❮ Аналітик
Аналітичні мови ❯
Алфавітний покажчикНові статтіБлокнот
Останні переглянуті
Випадкова стаття
ПравописПро словникУвійти
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-24