search
close
search
амінокарбонові кислоти, органічні сполуки, в молекулі яких одночасно містяться карбоксильні (-СООН) і амінні (-NH2) групи; можуть розглядатися як похідні карбонових кислот, в яких один або кілька атомів водню замінені на амінні групи.
Див. також: Аланін, Аргінін, Аспарагін, Валін, Гістидин, Гліцин, Лізин, Лейцин, Метіонін, Пролін, Серин, Тирозин, Треонін, Триптофан, Фенілаланін, Цистеїн, Цистин.
❮ Аміногрупа
Амінопептидази ❯
Алфавітний покажчикНові статтіБлокнот
Останні переглянуті
Випадкова стаття
ПравописПро словникУвійти
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-24