search
close
search
від лат. absolutus — довершений, безумовний, необмежений
1. Цілковитий, повний, безумовний, необмежений, безвідносний. 2. філос. А-на істина — істина, що дає всебічне, вичерпне знання дійсності. В широкому розумінні — межа, до якої прагне наукове пізнання, ніколи її не досягаючи. У вузькому — повне і точне знання окремих моментів дійсності, тобто елемент досягнутого знання. 3. А-на система одиниць — система одиниць фізичних величин, в основі якої лежить певна залежність одних величин від інших, напр., залежність електричних величин від довжини, маси, часу і величини електричного струму. 4. А. нуль — найнижча можлива температура (-273,15°С). 5. А-на температура — температура, відлічувана від А. нуля. 6. А-на швидкість — швидкість руху тіла відносно іншого тіла, яке умовно вважають за нерухоме. 7. А-на величина (модуль) числа — віддаль від точки, що зображає число на площині, до початку координат. 7. А-на висота — висота точки земної поверхні над рівнем моря. 8. А-на геометрія — частина геометрії, яка не спирається на аксіому паралельності.
Див. також: Геометрія, Нуль, Система, Температура.
❮ Абсолютизувати
Абсолюція ❯
Алфавітний покажчикНові статтіБлокнот
Останні переглянуті
Випадкова стаття
ПравописПро словникУвійти
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-24