search
close
search
від лат. absolutus - довершений, безумовний, необмежений
1. Цілковитий, повний, безумовний, необмежений, безвідносний. 2. філос. А-на істина - істина, що дає всебічне, вичерпне знання дійсності. В широкому розумінні - межа, до якої прагне наукове пізнання, ніколи її не досягаючи. У вузькому - повне і точне знання окремих моментів дійсності, тобто елемент досягнутого знання. 3. А-на система одиниць - система одиниць фізичних величин, в основі якої лежить певна залежність одних величин від інших, напр., залежність електричних величин від довжини, маси, часу і величини електричного струму. 4. А. нуль - найнижча можлива температура (-273,15°С). 5. А-на температура - температура, відлічувана від А. нуля. 6. А-на швидкість - швидкість руху тіла відносно іншого тіла, яке умовно вважають за нерухоме. 7. А-на величина (модуль) числа - віддаль від точки, що зображає число на площині, до початку координат. 7. А-на висота - висота точки земної поверхні над рівнем моря. 8. А-на геометрія - частина геометрії, яка не спирається на аксіому паралельності.
Див. також: Геометрія, Нуль, Система, Температура.
❮ Абсолютизувати
Абсолюція ❯
Алфавітний покажчикНові статтіОстанні переглянутіВаш блокнот
Випадкова стаття ПравописПро словникУвійти
ПІДТРИМАТИ ПРОЕКТ
«Словник іншомовних слів»
© Володимир Лук'янюк, 2001-19