Нові статті
Падран (порт. padrão) - кам'яний стовп з королівським гербом (часто і з хрестом), який португальські мореплавці встановлювали на відкритих ними нових землях на знак їх переходу у власність до Португалії або на відзнаку знаменної події.
Падран
Єзекиїл (вл. з євр. חזקאל - «Бог зміцнить») - один з чотирьох старозавітніх пророків.
Готтентоти (гол. hottentot - заїка) - етнічна спільнота, що проживає на південному заході Африки (Намібія, Ботсвана, ПАР); самоназва - кой-коін.
Бушмени (англ. bushman від гол. bosjesman - людина з лісу) - збірна назва кількох автохтонних африканських народів і племен півдня Африки, що зараз проживають в Намібії, Ботсвані, Анголі, Зімбабве, ПАР. Самоназва - сан, сонква, масарва, басарва, куа.
Бушмени

17 червня 2017

Туркополи (гр. τουρκόπουλοι - «сини турків») - в часи Хрестових походів - нащадки змішаних шлюбів місцевого грецького і турецького населення, які як найманці (як правило, кінними лучниками) служили в християнських державах та орденах Східного Середземномор'я, у своїй більшості дотримуючись християнської віри.
Сквотинг (від англ. squat - покинуте приміщення) - самовільне заселення покинутого або незайнятого приміщення або будівлі особами, які не є їх юридичними власниками або орендарями, а також не мають інших дозволів на їх використання.
Доместики (лат. domestici) - члени охоронної варти римських імператорів.
Протектори (лат. protector - охоронець, захисник) - офіцери імператорської гвардії і охоронці імператора.

10 червня 2017

Сквотери (від англ. squat - покинуте приміщення) - особи, що самовільно заселяються в покинуті або незайняті будівлі чи приміщення, не маючи жодних юридичних підстав на їх використання.
Сквотери

7 червня 2017

Кейсіанство (вл.) - макроекономічна теорія англійця Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946) про регулювання економіки шляхом впливу на грошову масу і та кредитних ставок як стимулів інвестиційної діяльності.

28 травня 2017

Рейганоміка (англ. reaganomics від вл.) - економічна політика уряду президента США Рональда Рейгана, який у 1980-х роках, спираючись на економічні концепції неоконсерватизму та неолібералізму, у короткі строки домігся виходу країни з кризи і суттєвого зростання економічних показників.
Рейганоміка

27 травня 2017

Наваб (фр. nabab від араб. нувваб - намісник) - в Індії - титул правителів провінцій, що відокремилися від імперії Великих Моголів. Жіночий еквівалент - бегум.

26 травня 2017

Сатрапія (від давньогр. σατράπης з давньоперс. xšaçapāvan - захисник області) - військово-адміністративний округ в Мідії, Персії Ахеменідів (IV-V ст до н. е.) і державах, що виникли пізніше на території її колишніх володіннь на чолі із призначеним намісником.
Суніти (від араб. سنة‎ - звичай, приклад) - прихильники ортодоксального напрямку в ісламі, які вважають, що халіфом може бути лише людина з хорошою репутацією, знаннями богослова і правознавця вищого рангу.

21 травня 2017

Іредента (іт. irredenta - незвільнена) - розм. етнічна меншість, що компактно проживає в безпосередній близькості до іншої держави, де вона або близький до неї народ є більшістю.

18 травня 2017

Бантустан (африк. a-bantu - люди і перс. ـستان - місце, країна) - 1. Квазідержавне утворення в Південно-Африканській Республіці та Намібії в 1960-70-х роках для проживання моноетнічних племінних груп з повною або частковою автономією. 2. розм. Країна, що не володіє повним суверенітетом на власній території.
Африканери (африкаанс Afrikaners - африканці) - мешканці Південно-Африканської Республіки та Намібії, які є нащадками головним чином голландських, а також бельгійських, французьких і німецьких колоністів у цих країнах; інша назва - африкандери, Бури. Розмовляють мовою африкаанс, однією з офіційних мов ПАР.

14 травня 2017

Трансвестизм (від лат. trans - через і vestitus - одягнутий) - перевдягання в одяг, який суспільні норми та умовності відносять до атрибутів протилежної статі; травестизм.
Трансвестит (від лат. trans - через і vestitus - одягнутий) - людина, схильна носити одяг та користуватись атрибутами, які у суспільстві зазвичай асоціюються з протилежною статтю.
Вікаріат (лат. vicariatus) - церковно-адміністративна одиниця у ряді християнських церков, що очолюється вікарієм'; вікаріатство, вікарна єпархія.
Більше нових термінів

3 травня 2017

Фрегінг (англ. fragging від розм. frag - ручна граната) - навмисне вбивство або спроба вбивства військовим свого колеги, замасковане під нещасний випадок або загибель під час бою з супротивником.

2 травня 2017

Сингулярність (від лат. singularis - ізольований, своєрідний) - 1. Одиничність сутності, події, явища. 2. мат. Точка, в якій щось (напр., значення функції) має нерегулярності поведінки (напр., прямує до нескінченності). 3. техн. Межа, за якою передбачення моделі втрачають зміст. 4. фіз. Гравітаційна С. - точка простору-часу, в якій величини, що описують гравітаційне поле, стають нескінченими або невизначеними. 5. астр. Космологічна С. - стан Всесвіту, для якого характерні нескінченні значення густини і температури речовини. 6. розм. Гіпотетичне майбутнє, коли обчислювальні можливості комп''ютера перевищать можливості людського мозку.

28 квітня 2017

Нейроглія (англ. neuroglia від давньогр. νεῦρον - волокно і γλία - клей) - сукупність допоміжних клітин нервової тканини, що забезпечують умови для генерації і передачі нервових імпульсів, а також беруть участь в метаболізмі нейрона; глія.
Насвай (араб. نسوای) - вид жувального тютюну з додаванням олії, гашеного вапна (або золи спалених росли), а також ароматизаторів і приправ.
Стретчинг (англ. stretching - розтягування) - комплекс вправ для розвитку гнучкості тіла.
Стратовулкан (від лат. stratum - шар і volcano - вулкан) - тип вулкана, що має конічну форму і складається з багатьох шарів затверділої лави, тефри, пемзи і вулканічного попелу.
Жожоба (з іспанської Jojoba) - вид гілкових вічнозелених кущів висотою до 2 м, що у дикому вигляді зустрічаються у північноамериканських пустелях і високогірних субтропіках; хохоба, симмондсія китайська. Олія, що добувається з плодів Ж., використовується в косметології і фармакології.
Жожоба
Гулівер (англ. вл. Gulliver) - у переносному значенні - людина надзвичайно високого зросту, велетень. Термін походить від імені головного героя тетралогії Джонатана Свіфта «Подорожі Гулівера».

24 квітня 2017

Преномен (лат. praenomen від prae - перед і nomen - ім'я) - особисте ім'я як частина повного давньоримського чоловічого імені.
Номен (лат. nomen - родове ім'я) - 1. Родова частина повного давньоримського імені - певний аналог сучасного прізвища, напр., в імені майбутнього першого імператора Риму Гая Октавія номеном є "Октавій", а після його усиновлення Юлієм Цезарем - "Цезар Октавіан". 2. Слово як позначення предмета.
Когномен (лат. cognomen від co - разом і nomen - ім'я) - третя складова повного давньоримського імені, котра виникла як індивідуальне прізвисько, а з часом стала спадковою.
Агномен (лат. agnomen) - індивідуальне прізвисько як одна з частин повного родового давньоримського імені, напр., в імені Гай Юлій Цезар Калігула Гай - преномен (індивідуальне ім'я), Юлій - номен (родове ім'я), Цезар - когномен (родинне прізвисько), Калігула - А.

23 квітня 2017

Койне (від гр. κοινὴ διάλεκτος - спільна мова) - 1. Іонійсько-аттичний діалект грецької мови, який виконував функції загальногрецької мови з 300 до н. е. до до II—III ст. н. е. 2. Функціональний тип мови, що використовується як основний засіб повсякденного (головним чином усного) спілкування між носіями різних діалектів або мов.

3 квітня 2017

Хайп (англ. hype - обман) - жарг., розм. невиправданий інтерес, ажиотаж в засобах масової інформації з приводу певної особи чи події. Хайпити - піднімати шум у медіа.

6 березня 2017

Анбандлінг (англ. unbundling від un - не- і bundle - звязування) - добровільний поділ монолітних промислових груп на дрібніші самостійні структури.

5 березня 2017

Епістемологія (від давньогр. ἐπιστήμη - наукове знання і λόγος - слово) - розділ філософії, у якому досліджується знання як таке, його будова, структура, функціонування і розвиток.
Бріфи (англ. briefs від brief - короткий) - короткі, щільно облягаючі труси як елемент нижньої білизни чи купального костюма чоловіків та жінок.

16 лютого 2017

Рейхсгау (нім. Reichsgau - імперський округ) - адміністративна одиниця часів Третього рейху, утворена на окупованих територіях (напр., Р. Карінтія). Очолювалась штатгальтером, який одночасно був гауляйтером територіального органу Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини.
Евфобія (від гр. ευ - добре і φόβος - страх) - 1. Нав'язливий страх почути гарну новину. 2. Нездатність насолоджуватись власним щастям.

15 лютого 2017

Ехінацея (лат. echinacea від гр. ἐχῖνος - їжачок) - рід багаторічних трав'янистих рослин родини айстрових родом з Північної Америки. Вирощують як цінну кормову культуру, багату білками, а також як декоративну і лікарську рослину.
Ехінацея
Більше нових термінів
Дюльфер (вл.) - швидкісний спуск по мотузці на крутих і стрімких стінах з допомогою спеціальних пристроїв. За прізвищем німецького альпініста Ганса Дюльфера (1892 - 1915).
Блутус (англ. bluetooth - сині зуби) - технологія бездротового радіозв'язку між різноманітними типами електронних пристроїв. Створена у 1998 році і названа на честь датського короля Гаральда Гнилозубого, що першим поширив свою владу на Норвегію і Швецію.

24 січня 2017

Патронім (від лат. pater - батько) - частина родового імені, яка присвоюється дитині по імені батька; по-батькові.

23 січня 2017

Фета (іт. fetta - скибка) - м'який сир з овечого молока часом із додаванням козячого (5-10 %) без консервантів і барвників.
Твіп (англ. twip від twentieth of a point - дванадцята частина пункту) - типографська одиниця виміру, рівна одній двадцятій пункту або 1/567 сантиметра чи 1/1440 дюйма.
Арктика (гр. ἀρκτικός від ἄρκτος - ведмідь) - фізико-географічний регіон Землі навколо Північного полюса, що включає окраїни материків Євразії та Північної Америки, майже весь Північний Льодовитий океан з островами (крім прибережних островів Норвегії), а також прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів. Назва походить від сузір'я Малої Ведмедиці, одна з зірок якої - α, Полярна - завжди вказує на Північ.
Антарктика (від гр. ἀντί - проти і ἄρκτος - ведмідь) - південна полярна область земної кулі, що включає Антарктиду і прилеглі до неї острови та регіони Атлантичного, Індійського і Тихого океанів.
Антарктида (гр. ἀνταρκτικός від ἀντί - проти і ἀρκτικός - північний) - континент на самому півдні Землі, центр якого приблизно збігається з південним географічним полюсом.

20 січня 2017

Матронім (від лат. mater - матір) - частина родового імені, яка присвоюється дитині по імені матері.

19 січня 2017

Серендипність (англ. serendipity) - 1. Здатність робити узагальнені висновки на підставі випадкових спостережень. 2. Випадкове відкриття, зроблене без навмисних дій.
Сенсель (англ. sensel від sen(sor)‎ ele(ment) - елемент сенсора) - техн. найменший елемент світлочутливої матриці. Сенсельний - утворений С., пов'язаний із С.
Піксель (англ. pixel від англ. pic(ture) cel(l) - елемент зображення калька з нім. Bildpunkt - точка зображення) - 1. В растровій графіці - неподільний двомірний об'єкт, що має певний колір. Термін введено в 1965 році американським інженером Фредеріком Біллінгслі (1921 – 2002 рр.). 2. Найменший елемент матриці дисплея, що формує зображення.
Реімбурсація (від англ. reimburse - відшкодування) - часткове або повне відшкодування третьою стороною видатків на придбання населенням медичних препаратів, котрою, як правило, виступає державний або позабюджетний фонд медичного страхування.
Перфоманс (англ. performance - виконання, вистава) - одна з форм сучасного мистецтва, в якій обов'язковими елементами твору є час, простір, тіло виконавця і його взаємодія із аудиторією. Термін вперше використаний у 1952 році американським композитором Джоном Кейджем.
Акціонізм (нім. Aktionismus від лат. actio - діяльність) - одна з форм сучасного мистецтва, в якій автор є і суб'єктом і об'єктом твору, невід'ємною частиною якого є також сам процес творення.

16 січня 2017

Алертність (від фр. alerte - тривога від іт. all'erta - на висоті ) - 1. психол. Стан максимальної готовності до дії на тлі внутрішнього спокою. 2. розм. Фізична і душевна зібраність, пильність, здатність моментального переходу до активної дії.

14 січня 2017

Філогенія (від давньогр. φϋλον - рід, плем'я і γεννάω - породжую) - те ж саме, що й філогенез.
Томос (гр. τόμος - шмат ) - послання предстоятеля помісної православної церкви з приводу важливих питань церковного устрою.
Тібла (ест. tibla з рос. ты блядь) - зневажливе прізвисько росіян або російськомовних громадян Естонії у розмовній естонській мові.
Солдат (нім. Soldat від лат. soldarius - найнятий за плату) - 1. У Давньому Римі - воїн-найманець, що служив за фіксовану платню. 2. Найнижче військове звання в арміях багатьох держав; рядовий. 3. перен. Людина, що володіє військовими знаннями незалежно від звання. 3. розм. Людина, що присвятила себе служінню якійсь справі.
Більше нових термінів

10 січня 2017

Стратор (гр. στράτωρ) - 1. У римській армії - солдат або легіонер, який виконував функції помічника старшого офіцера або цивільного службовця; ад'ютант. 2. У Візантійській імперії - почесний титул для середнього рівня цивільних і військових посадових осіб.
Гас (від англ. gasoil - газойль) - продукт перегонки нафти, легша за воду горюча рідина; використовується як пальне, розчинник, реагент або сировина.
Соціопатія (від лат. sociare - об'єднати і гр. πάθος - хвороба) - патологія соціальної поведінки особистості, що полягає у неузгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи; дисоціальний розлад особистості.
Євреї (давньогр. Ἑβραῖος від давньоєвр. עִבְרִי - з того боку) - народ семітського походження, основна етнічна група держави Ізраїль.

9 січня 2017

Тефра (гр. τεφρα - попіл) - загальна назва матеріалів, що викидаються в повітря під час виверження вулкану, незалежно від їх складу, розміру фрагментів або механізму виникнення.
Приватизація (від англ. privatization з лат. privatus - відділений, своєрідний від лат. privus - власний) - 1. Процес роздержавлення власності на засоби виробництва, майно, житло, землю, природні ресурси. 2. Перехід майнових цінностей державної, муніципальної чи іншої власності у приватну.
Менталіст (англ. mentalist) - людина, що практикує менталізм.
Какотопія (гр. κακόs - поганий, злий і τόπος - місце) - співтовариство або суспільство, яке є небажаним або страшним - теж саме, що і дистопія; антиутопія.
Ендавмент (англ. endowment - пожертва) - пожертва коштів чи майна певній інституції, як правило, неприбутковій з метою фінансової підтримки їх діяльності. Е.-фонд - цільовий грошовий фонд.
Солісітор (англ. solicitor) - у Великобританії - юридичний консультант (повірений) або адвокат, що має право вести судові справи в судах нижчих інстанцій.
Карета (нім. Karette з іт. carreta від лат. carrus - візок) - закритий пасажирський візок на кінній тязі на ременях, пружинах або ресорах.
Карета

8 січня 2017

Баристер (англ. barrister) - у Великобританії та історично пов'язаних з нею країнах - адвокат вищої кваліфікації, що має право вести справи у судах будь-якої інстанції.

7 січня 2017

Мескалін (нім. Mezcalin від ісп. mezcal і фр. ...ine) - природний психоделічний алкалоїд з класу фенілетиламінів, відомий своїми галюциногенними ефектами. Вперше отриманий з кактуса пейот у 1896 році німецьким хіміком Артуром Хеффтером і був названий за найменуванням традиційного мексиканського алкогольного напою мескаль із соку агави.
Пейотль (ісп. peyote з інд. мов) - північноамериканський кактус роду Лофофора, поширений у Техасі і Мексиці. Відомий завдяки мескаліну, який добувають з м'якоті стебел.
Пейотль
Мамалига (рум. mămăligă) - круто заварена на воді каша з кукурудзяного борошна; кулеша. Може використовується в якості заміни хліба.
Генографія (англ. genography від нім. Genom і гр. γεωγραφία - географія) - розділ антропології, який досліджує поширення характерних гаплогруп ДНК та інших характерних генетичних ознак живих організмів і людини з різних географічних районах Землі.

6 січня 2017

Ментальність (від лат. mental - розум, розумовий) - спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, установка індивіда або соціальної групи до навколишнього світу
Махал (араб. محلة) - за Середньовіччя і Нового часу - дрібна адміністративна одиниця в мусульманських країнах Сходу, що об'єднувала кілька десятків селищ, відданих правителями в якості спадкового або ленного володіння дрібним феодалам; волость. М. управлялись беками і самі ділились на дрібніші адміністративні одиниці.
Гаплогрупа (англ. haplogroup від гр. ἁπλούς - одиночний, простий і англ. group - група) - група схожих гаплотипів, що мають спільного предка, у якого мала місце одна і та ж мутація.
Гарбуз (тюрк. з перс.) - однорічна трав'яниста рослина з повзучим стеблом, п'ятилопатевими листками та великими жовтими квітками. Батьківщиною вважається Африка і Латинська Америка. З близько 20 видів більшість культивуються як декоративні і кормові.
Гарбуз
Більше нових термінів
Монократія (від гр. μονος - один, єдиний і κράτος - влада, народовладдя) - форма правління, при якій верховна влада належить одній особі; єдиновладдя, самодержавство.
Квартира (нім. Quartier від фр. quartier - чверть (дому)) - ізольоване помешкання з окремим виходом на сходову клітину в житловому будинку, призначене для постійного проживання.
Анократія (анг. anocracy від гр. (ἀνώ)νυμος - невідомий і κράτος - влада) - політично нестабільний режим, у якому влада не зосереджена в руках тих чи інших державних інституцій, а розподілена серед елітарних груп, які постійно між собою за неї конкурують, - проміжний різновид режиму між демократією та автократією.

5 січня 2017

Інсайт (англ. insight - осяяння, прозріння) - психол. несподіваний, інтуїтивний прорив, раптове знаходження вирішення поставленої задачі; прозріння. Термін введено у 1925 році німецьким психологом Вольфгангом Кьолером.
Гаплотип (від гр. ἁπλούς - одиночний, простий) - гаплоїдний генотип - група генів організму, які успадковуються разом від одного з батьків.
Менталізм (англ. mentalism) - вид виконавського мистецтва з публічної демонстрації психологічних або інтуїтивних здібностей і включає, напр., гіпноз, телепатію, ясновидіння, ворожіння, передбачення, психокінез, контроль свідомості, видатних здібностей пам’яті та уміння здійснювати швидкі математичні обчислення.
Квеврі (груз. ქვევრი) - глиняний глечик великих розмірів з вапнякової глини, який закопувається в землю, куди заливається вино для вистоювання. Інша назва - чурі.
Квеврі
Дистопія (гр. δυσ- погане і τόπος - місце) - співтовариство або суспільство, яке є небажаним або страшними; антиутопія, какотопія. Термін був придуманий британським філософом Джон Стюартом Міллем (1806-1873) як антитеза утопії.
Гомініум (лат. hominium) - символічна церемонія принесення присяги у Середньовічній Європі - беззбройний васал з непокритою головою, опустившись на одне коліно, клав з'єднані долоні в руки сюзерена, промовляючи прохання прийняти його під своє покровительство, після чого сеньйор піднімав його і вони обмінювались поцілунком в губи. Інша назва - омаж.
Чакрам (англ. chuckram) - срібна монета князівства Траванкор (південь Індії) з кінця XVII ст. і до введення рупії в 1906 році. В обігу були монети номіналом 1 Ч. (вагою 5 7/16 грана), 2 Ч. (11 6/16 грана), півчакрама (2 8/16 грана); поділялась на кеші (1/16 Ч.).
Шир (англ. shire від англосакс. scir - збирач податей) - історично - традиційна для Англії та пов'язаних з нею держав адміністративно-територіальна одиниця під управління урядового уповноваженого; повіт, округ.

4 січня 2017

Сенешаль (нім. Seneschal від давньонім. senescalh, калька з лат. senior scholaris - старший слуга) - 1. Завідувач внутрішнім розпорядком при дворі в епоху Меровінгів ( V-VIII ст.)'; стольник. 2. За Середньовіччя - королівський службовець, що здійснював судовий і адміністративний контроль в південних провінціях Франції.
Сеймик (пол. sejmik від чес. sejmovat - об'єднання) - 1. Орган територіального станового самоврядування в Польщі, Великому Князівстві Литовському та Речі Посполитій. 2. З'їзд місцевої шляхти повітів, воєводств і земель. 3. У сучасній Польщі - регіональні збори депутатів.
Маршалок (пол. marszalek) - 1. Придворний чин в Польському королівстві і Великому князівстві Литовському. 2. У Польському королівстві - керівник шляхетської конфедерації або регіонального сеймика. 3. У дореволюційній Росії - представник дворянства, обраний на губернських або повітових зборах. 4. Керуючий.

3 січня 2017

Графіто (іт. graffito від grafficare - надряпані) - мист. техніка створення зображень шляхом нанесення на поверхню одного або декількох шарів фарби або штукатурки (які можуть відрізнятись кольором) та подальшого їх продряпування і зішкрібання по малюнку. Інша назва - сграфіто. У Давній Греції техніка Г. використовувалась при декоруванні глиняного посуду, в Італії XV—XVII ст. - для прикрашання зовнішніх стін архітектурних споруд.
Графіто
Паркур (фр. parkour) - фізична дисципліна, яка передбачає раціональне подолання будь-яких перешкод на своєму шляху, за допомогою пристосування своїх рухів до навколишнього, як правило, міського, середовища.
Омаж (фр. hommage) - 1. Символічна церемонія принесення присяги у Середньовічній Європі - беззбройний васал з непокритою головою, опустившись на одне коліно, клав з'єднані долоні в руки сюзерена, промовляючи прохання прийняти його під своє покровительство, після чого сеньйор піднімав його і вони обмінювались поцілунком в губи. Інша назва - гомініум. 2. мист. робота-наслідування як жест поваги іншому творцю.
Бегум (тур. begüm) - 1. Титул знатної жінки аристократичного походження в країнах Центральної та Південної Азії; вживається, як правило, до дружин беїв і беків. Пізніше - шанобливе звертання до мусульманських жінок високого соціального статусу у Південній Азії. 2. В сучасному суспільстві Індії, Пакистану і Бангладеш - шанобливе звертання до заміжньої або овдовілої жінки.

2 січня 2017

Труїзм (англ. truism від true - вірний, правильний) - 1. лог. Самоочевидне твердження, яке не може бути спростоване або підтверджене без контексту. Напр. «Якщо б він не був мертвий, він був би ще живий». 2. філос. Твердження, яке не містить достатньої умови, щоб вважатись істинним. Напр. «Зрештою все буде добре». 3. Безсумнівне, очевидне твердження, загальновідома істина, банальність.
Титрування (від фр. titre - титул, заголовок) - титриметричний аналіз - сукупність методів кількісного аналізу в аналітичній хімії, засновані на вимірі об'єму розчину реактиву відомої концентрації (титру), що витрачається для реакції з визначуваною речовиною.
 • Алфавітний покажчик
 • Нові статті
 • Словник у картинках 945
 • Тематичні словники
 • Останні переглянуті
 • Мій блокнот
 • Про словник
 • • Правопис
 • • Випадкова стаття
 • • Додати термін
 • • Увійти
 • Володимир Лук'янюк © 2001-17 У «Словнику» 20303 статті. Його матеріали поширюються за ліцензією «Creative Commons із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована». При використанні матеріалів сайту, пряме гіпертекстове посилання на сайт обов'язкове.
  ПІДТРИМАТИ