Нові статті
Алертність (від фр. alerte - тривога від іт. all'erta - на висоті ) - 1. психол. Стан максимальної готовності до дії на тлі внутрішнього спокою. 2. розм. Фізична і душевна зібраність, пильність, здатність моментального переходу до активної дії.

14 січня 2017

Філогенія (від давньогр. φϋλον - рід, плем'я і γεννάω - породжую) - те ж саме, що й філогенез.
Томос (гр. τόμος - шмат ) - послання предстоятеля помісної православної церкви з приводу важливих питань церковного устрою.
Тібла (ест. tibla з рос. ты блядь) - зневажливе прізвисько росіян або російськомовних громадян Естонії у розмовній естонській мові.
Солдат (нім. Soldat від лат. soldarius - найнятий за плату) - 1. У Давньому Римі - воїн-найманець, що служив за фіксовану платню. 2. Найнижче військове звання в арміях багатьох держав; рядовий. 3. перен. Людина, що володіє військовими знаннями незалежно від звання. 3. розм. Людина, що присвятила себе служінню якійсь справі.

10 січня 2017

Стратор (гр. στράτωρ) - 1. У римській армії - солдат або легіонер, який виконував функції помічника старшого офіцера або цивільного службовця; ад'ютант. 2. У Візантійській імперії - почесний титул для середнього рівня цивільних і військових посадових осіб.
Гас (від англ. gasoil - газойль) - продукт перегонки нафти, легша за воду горюча рідина; використовується як пальне, розчинник, реагент або сировина.
Соціопатія (від лат. sociare - об'єднати і гр. πάθος - хвороба) - патологія соціальної поведінки особистості, що полягає у неузгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи; дисоціальний розлад особистості.
Євреї (давньогр. Ἑβραῖος від давньоєвр. עִבְרִי - з того боку) - народ семітського походження, основна етнічна група держави Ізраїль.

9 січня 2017

Тефра (гр. τεφρα - попіл) - загальна назва матеріалів, що викидаються в повітря під час виверження вулкану, незалежно від їх складу, розміру фрагментів або механізму виникнення.
Приватизація (від англ. privatization з лат. privatus - відділений, своєрідний від лат. privus - власний) - 1. Процес роздержавлення власності на засоби виробництва, майно, житло, землю, природні ресурси. 2. Перехід майнових цінностей державної, муніципальної чи іншої власності у приватну.
Менталіст (англ. mentalist) - людина, що практикує менталізм.
Какотопія (гр. κακόs - поганий, злий і τόπος - місце) - співтовариство або суспільство, яке є небажаним або страшним - теж саме, що і дистопія; антиутопія.
Ендавмент (англ. endowment - пожертва) - пожертва коштів чи майна певній інституції, як правило, неприбутковій з метою фінансової підтримки їх діяльності. Е.-фонд - цільовий грошовий фонд.
Солісітор (англ. solicitor) - у Великобританії - юридичний консультант (повірений) або адвокат, що має право вести судові справи в судах нижчих інстанцій.
Карета (нім. Karette з іт. carreta від лат. carrus - візок) - закритий пасажирський візок на кінній тязі на ременях, пружинах або ресорах.
Карета

8 січня 2017

Баристер (англ. barrister) - у Великобританії та історично пов'язаних з нею країнах - адвокат вищої кваліфікації, що має право вести справи у судах будь-якої інстанції.

7 січня 2017

Мескалін (нім. Mezcalin від ісп. mezcal і фр. ...ine) - природний психоделічний алкалоїд з класу фенілетиламінів, відомий своїми галюциногенними ефектами. Вперше отриманий з кактуса пейот у 1896 році німецьким хіміком Артуром Хеффтером і був названий за найменуванням традиційного мексиканського алкогольного напою мескаль із соку агави.
Пейотль (ісп. peyote з інд. мов) - північноамериканський кактус роду Лофофора, поширений у Техасі і Мексиці. Відомий завдяки мескаліну, який добувають з м'якоті стебел.
Пейотль
Мамалига (рум. mămăligă) - круто заварена на воді каша з кукурудзяного борошна; кулеша. Може використовується в якості заміни хліба.
Більше нових термінів
Генографія (англ. genography від нім. Genom і гр. γεωγραφία - географія) - розділ антропології, який досліджує поширення характерних гаплогруп ДНК та інших характерних генетичних ознак живих організмів і людини з різних географічних районах Землі.

6 січня 2017

Ментальність (від лат. mental - розум, розумовий) - спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, установка індивіда або соціальної групи до навколишнього світу
Махал (араб. محلة) - за Середньовіччя і Нового часу - дрібна адміністративна одиниця в мусульманських країнах Сходу, що об'єднувала кілька десятків селищ, відданих правителями в якості спадкового або ленного володіння дрібним феодалам; волость. М. управлялись беками і самі ділились на дрібніші адміністративні одиниці.
Гаплогрупа (англ. haplogroup від гр. ἁπλούς - одиночний, простий і англ. group - група) - група схожих гаплотипів, що мають спільного предка, у якого мала місце одна і та ж мутація.
Гарбуз (тюрк. з перс.) - однорічна трав'яниста рослина з повзучим стеблом, п'ятилопатевими листками та великими жовтими квітками. Батьківщиною вважається Африка і Латинська Америка. З близько 20 видів більшість культивуються як декоративні і кормові.
Гарбуз
Монократія (від гр. μονος - один, єдиний і κράτος - влада, народовладдя) - форма правління, при якій верховна влада належить одній особі; єдиновладдя, самодержавство.
Квартира (нім. Quartier від фр. quartier - чверть (дому)) - ізольоване помешкання з окремим виходом на сходову клітину в житловому будинку, призначене для постійного проживання.
Анократія (анг. anocracy від гр. (ἀνώ)νυμος - невідомий і κράτος - влада) - політично нестабільний режим, у якому влада не зосереджена в руках тих чи інших державних інституцій, а розподілена серед елітарних груп, які постійно між собою за неї конкурують, - проміжний різновид режиму між демократією та автократією.

5 січня 2017

Інсайт (англ. insight - осяяння, прозріння) - психол. несподіваний, інтуїтивний прорив, раптове знаходження вирішення поставленої задачі; прозріння. Термін введено у 1925 році німецьким психологом Вольфгангом Кьолером.
Гаплотип (від гр. ἁπλούς - одиночний, простий) - гаплоїдний генотип - група генів організму, які успадковуються разом від одного з батьків.
Менталізм (англ. mentalism) - вид виконавського мистецтва з публічної демонстрації психологічних або інтуїтивних здібностей і включає, напр., гіпноз, телепатію, ясновидіння, ворожіння, передбачення, психокінез, контроль свідомості, видатних здібностей пам’яті та уміння здійснювати швидкі математичні обчислення.
Квеврі (груз. ქვევრი) - глиняний глечик великих розмірів з вапнякової глини, який закопувається в землю, куди заливається вино для вистоювання. Інша назва - чурі.
Квеврі
Дистопія (гр. δυσ- погане і τόπος - місце) - співтовариство або суспільство, яке є небажаним або страшними; антиутопія, какотопія. Термін був придуманий британським філософом Джон Стюартом Міллем (1806-1873) як антитеза утопії.
Гомініум (лат. hominium) - символічна церемонія принесення присяги у Середньовічній Європі - беззбройний васал з непокритою головою, опустившись на одне коліно, клав з'єднані долоні в руки сюзерена, промовляючи прохання прийняти його під своє покровительство, після чого сеньйор піднімав його і вони обмінювались поцілунком в губи. Інша назва - омаж.
Чакрам (англ. chuckram) - срібна монета князівства Траванкор (південь Індії) з кінця XVII ст. і до введення рупії в 1906 році. В обігу були монети номіналом 1 Ч. (вагою 5 7/16 грана), 2 Ч. (11 6/16 грана), півчакрама (2 8/16 грана); поділялась на кеші (1/16 Ч.).
Шир (англ. shire від англосакс. scir - збирач податей) - історично - традиційна для Англії та пов'язаних з нею держав адміністративно-територіальна одиниця під управління урядового уповноваженого; повіт, округ.

4 січня 2017

Сенешаль (нім. Seneschal від давньонім. senescalh, калька з лат. senior scholaris - старший слуга) - 1. Завідувач внутрішнім розпорядком при дворі в епоху Меровінгів ( V-VIII ст.)'; стольник. 2. За Середньовіччя - королівський службовець, що здійснював судовий і адміністративний контроль в південних провінціях Франції.
Сеймик (пол. sejmik від чес. sejmovat - об'єднання) - 1. Орган територіального станового самоврядування в Польщі, Великому Князівстві Литовському та Речі Посполитій. 2. З'їзд місцевої шляхти повітів, воєводств і земель. 3. У сучасній Польщі - регіональні збори депутатів.
Маршалок (пол. marszalek) - 1. Придворний чин в Польському королівстві і Великому князівстві Литовському. 2. У Польському королівстві - керівник шляхетської конфедерації або регіонального сеймика. 3. У дореволюційній Росії - представник дворянства, обраний на губернських або повітових зборах. 4. Керуючий.

3 січня 2017

Графіто (іт. graffito від grafficare - надряпані) - мист. техніка створення зображень шляхом нанесення на поверхню одного або декількох шарів фарби або штукатурки (які можуть відрізнятись кольором) та подальшого їх продряпування і зішкрібання по малюнку. Інша назва - сграфіто. У Давній Греції техніка Г. використовувалась при декоруванні глиняного посуду, в Італії XV—XVII ст. - для прикрашання зовнішніх стін архітектурних споруд.
Графіто
Більше нових термінів
Паркур (фр. parkour) - фізична дисципліна, яка передбачає раціональне подолання будь-яких перешкод на своєму шляху, за допомогою пристосування своїх рухів до навколишнього, як правило, міського, середовища.
Омаж (фр. hommage) - 1. Символічна церемонія принесення присяги у Середньовічній Європі - беззбройний васал з непокритою головою, опустившись на одне коліно, клав з'єднані долоні в руки сюзерена, промовляючи прохання прийняти його під своє покровительство, після чого сеньйор піднімав його і вони обмінювались поцілунком в губи. Інша назва - гомініум. 2. мист. робота-наслідування як жест поваги іншому творцю.
Бегум (тур. begüm) - 1. Титул знатної жінки аристократичного походження в країнах Центральної та Південної Азії; вживається, як правило, до дружин беїв і беків. Пізніше - шанобливе звертання до мусульманських жінок високого соціального статусу у Південній Азії. 2. В сучасному суспільстві Індії, Пакистану і Бангладеш - шанобливе звертання до заміжньої або овдовілої жінки.

2 січня 2017

Труїзм (англ. truism від true - вірний, правильний) - 1. лог. Самоочевидне твердження, яке не може бути спростоване або підтверджене без контексту. Напр. «Якщо б він не був мертвий, він був би ще живий». 2. філос. Твердження, яке не містить достатньої умови, щоб вважатись істинним. Напр. «Зрештою все буде добре». 3. Безсумнівне, очевидне твердження, загальновідома істина, банальність.
Титрування (від фр. titre - титул, заголовок) - титриметричний аналіз - сукупність методів кількісного аналізу в аналітичній хімії, засновані на вимірі об'єму розчину реактиву відомої концентрації (титру), що витрачається для реакції з визначуваною речовиною.
Силіква (лат. siliqua) - 1. У Давньому Римі - найменша вагова одиниця. 2. Римська срібна монета вагою 3,4 г і вартістю 1/24 золотого соліда. Введена в обіг на початку IV ст. і карбувалась до кінця VII ст. На аверсі містила бюст імператора або імператриці в кірасі і плащі, застібнутому фібулою.
Ентеоген (від давньогр. ἔνθεος γενέσθαι - становлення божественного) - будь-яка природня або штучна хімічна речовина, що використовується для зміни стану свідомості, психологічних або фізіологічних змін і досягнення трансцедентності. Історично Е. використовуються протягом тисяч років в народній медицині і різноманітних та культах для досягнення релігійного екстазу. Термін запропоновано в 1979 році
Ентеоген
Махорка (з рос.) - вид однорічних трав'янистих Nicotiana rustica рослин роду тютюн родини пасльонових з великим вмістом нікотину, невибагливий до кліматичних умов, завдяки чому використовується для виготовлення дешевого курильного та нюхального тютюну, а також в ентеогенних практиках.
Екстрім (англ. extreme від лат. extremus - крайній, граничний) - 1. Діяльність, як правило, спортивна, пов'язана з небезпекою для життя, викликаною швидкістю, висотою, високим рівнем фізичного навантаження, а також необхідністю проявити вузькоспеціалізовані навички. 2. розм. Небезпека, ризик.

30 грудня 2016

Куна (від слов. куниця) - 1. Вагова, лічильна і грошова одиниця Давньої Русі. Складала від 1/25 (у X—XI ст) до 1/50 гривни у XIV ст. 2. Одна з назв спочатку (у X—XI ст) арабського дирхама, пізніше європейського динара; гроші взагалі. 3. Грошова одиниця Хорватії в 1941-1945 роках (поділялась на 100 баніц) і з 30 травня 1994 року (ділиться на 100 лип).
Дарі (перс. دری) - 1. Афганський варіант таджицької і перської мов (ближче до першої, відрізняючись від неї в основному писемним варіантом - використовує власну абетку на основі арабської графіки), одна з двох державних мов Афганістану; інша назва фарсі-кабулі. 2. Один з центрально-іранських діалектів перської мови, за походженням прямо не пов'язаний з мовою Д. в Афганістані.
Пропіленгліколь (англ. propylene glycol) - органічна, безбарвна, майже без запаху, прозора, в'язка з слабким солодким смаком, гігроскопічна рідина, що описується формулою C3H8O2. Водні розчини П. мають бактерицидні властивості і використовуються для очищення повітря, як основа лікарських препаратів і аерозолей.
Нарти (ненецьке) - вузькі довгі сани, призначені для їзди на упряжках з собак, північних оленів або (рідше) пересування мускульною силою людини.
Бріф (англ. brief - короткий) - невелика службова або доповідна записка з викладенням пропозицій, думок, ідей чи планів; нагадування, пам'ятка.

29 грудня 2016

Папір (нім. Papier з лат. papyrus від гр. πάπυρος - папірник (рослина)) - тонкий матеріал, що отримується шляхом пресування вологих волокон целюлози, отриманої з деревини, ганчір'я або трави, і наступним сушінням у вигляді гнучких листків.
Чоботи (тюрк.) - взуття з високими халявами з текстилю, натуральної шкіри або синтетичних матеріалів.
Брифінг (англ. briefing від brief - короткий) - нетривалий захід для повідомлення присутнім певної інформації, присвяченої, як правило, одному питанню. Дебрифінг - оперативне інформування про подію, яка щойно відбулась.

28 грудня 2016

Сигарета (фр. cigarette - маленька сигара) - суміш на основі подрібненого тютюну, загорнута у оболонку зі спеціального паперу, що при підпалі з одного кінця виділяє з іншого дим.
Тютюн (тюрк. tütün) - 1. Рід однорічних і багаторічних рослин родини пасльонових. Завезений в 1500 році Іспанію з Антільських островів. 2. Спеціальним чином оброблене і подрібнене листя Т. як сировина для паління.
Фарсі (перс. فارسی) - сучасна версія давньоперської мови, індоіранської гілки індоєвропейської сім'ї; перська мова. Використовує арабське письмо з додаванням чотирьох спеціальних букв для властиво перських звуків, що не мають аналогів в арабській.
Більше нових термінів
Вейпінг (англ. vaping від vapour - пара) - «куріння» електронних сигарет - вдихання-видихання пари аерозольного розчину, яка утворюється в результаті дії електричного струму на рідку суміш на основі пропіленгліколю, гліцерину, нікотину і ароматизаторів, поміщену в спеціальний картридж. Споживач («курець») електронних сигарет - вейпер.
Вейпінг
Джудезмо (староісп. djudezmo - єврейський) - самоназва мови іспанських євреїв іберо-романської підгрупи романських мов; те ж саме, що й джида, джуді або ладіно. В основі лежить староіспанська (середньовічна кастільська) мова, котрою говорили на Іберійському півострові до кінця XV ст., з дуже сильним впливом арабської, а також французької і турецької. Поширена в країнах Середземномор'я.
Ліліпут (англ. lilliput) - людина надзвичайно малого зросту. Термін походить від назви вигаданої країни Ліліпутія з роману Джонатана Свіфта «Мандри Гулівера» (1726), яку населяли крихітні люди ліліпутійці.
Нанотехнологія (англ. nanotechnology від гр. νάνος - крихітний і англ. technology - технологія) - міждисциплінарна область фундаментальної і прикладної науки, в якій вивчаються закономірності фізичних і хімічних систем розміром порядка декількох нанометрів хоча б в одному з лінійних вимірів; наномолекулярні технології.
Нанометр (англ. nanometre від давньогр. νάνος - крихітний і μέτρον - міра) - одиниця виміру довжини в Міжнародній системі одиниць (СІ), що дорівнює одній мільярдній частині метра (тобто 10-9 метра). Позначається як нм або nm. Застаріла назва - мілімікрон.
Карлик (чес. karlík від нім. karal - малюк) - 1. Людина аномально малого зросту як для свого віку. 2. астр. тип зірок порівняно малих розмірів і світності, напр., Сонце - жовтий К.
Пумапард (англ. pumapard від ісп. puma - пума і фр. (léo)pard - (лео)пард) - штучний гібрид пуми і леопарда, отриманий в неволі. Незалежно від того, хто виступає в ролі батька, П. схильні до карликовості.

27 грудня 2016

Барбакан (лат. barbecana від перс. باب خانه - надворітна башта) - винесена за периметр фортеці чи замку башта, з якої ведеться захист підступу до воріт або в'їздного мосту. Зазвичай Б. були розташовані поза основної лінії оборони і з'єднувались з міськими стінами вузькою захищеною доріжкою. Втратили своє значення близько XV ст. з розвитком артилерії.
Барбакан
Плазмоїд (від гр. πλάσμα - виліплене, створене) - згусток плазми, сформований дією як внутрішнього, так і зовнішнього магнітного поля.
Плазміди (від гр. πλάσμα - виліплене, створене) - відокремлені від геномних хромосом молекули ДНК, здатні до до автономної реплікації. В одній клітині може бути від одної до кількох тисяч копій однієї і тієї ж П.

26 грудня 2016

Малік (араб. ملك) - вищий монархічний титул в семітських державах Близького Сходу і Межиріччя доісламського періоду і ряду арабських держав наших днів'; король. Жіночий аналог - маліка (королева або дружина короля).

25 грудня 2016

Ектоплазма (гр. εκτός - зовні і πλάσμα - вкраплення) - периферійний шар клітинної цитоплазми організмів, що характеризується нижчою концентрацією органел.
Аси (давньосканд. áss) - у давньоскандинавській і давньогерманській міфології - одним із кланів вищих богів.
Ґрація (лат. gratia - краса) - вишуканість, витонченість, краса, елегантність, особливо в позах і рухах.
Йота... (від гр. Ιώτα) - перша частина складних слів, що означає множення основної одиниці виміру на септильйон (1024); напр., маса Землі — 5973,6 Йг (йотаграм). У метричній системі СІ як префікс затверджена у 1991 році.

24 грудня 2016

Йохімбе (африк.) - вічнозелене дерево сімейства маренові, що росте в тропічних лісах Західної Африки. Кора, яка містить 0,5-1,5% алкалоїдів, в основному похідних індолу, служить сировиною для отримання йохімбіна, котрий використовують при виробництві афродизіаків, біологічно активних добавок ддя харчування спортсменів та антиседативних ліків.
Афродізіак (гр. ἀφροδισιακόν) - речовини тваринного і рослинного походження, що використовується для підвищення лібідо і статевого потягу. Розрізняються за способом впливу, його спрямованістю та типом активної речовини. Від імені грецької богині кохання Афродіти.
Лібідо (лат. libido - прагнення, бажання, потяг) - 1. Статевий потяг людини, прагнення до сексуальної активності. 2. психол. Одне з основних понять психоаналізу для опису сексуального потягу.
Ладан (від давньо-гр. λήδανον) - ароматична деревна смола, що отримується з дерев роду Босвеллія, що ростуть на Аравійському півострові і в Східній Африці; олібан.
Ладан
Ліф (голл. lijf - корпус) - верхня частина одягу, як правило, жіночого, яка облягає груди і спину.
Більше нових термінів
Флешета (фр. fléchette - маленька стріла) - особливий тип авіаційної зброї початку XX століття у вигляді металевої стріли довжиною 12-15 см, яку скидали з бриючого польоту над скупченнями супротивника.
Флешета
Вітольє (фр. vitollier від ісп. vitola - сигара) - працівник ресторану, що консультує клієнтів у питаннях різних сортів сигар і допомагає їх розкурити.
Корок (нім. Kork - дуб зі старо ісп. alcorque від лат. quercus oak - пробковий дуб) - 1. Вторинна покривна тканина осьових органів рослини, що складається із щільно розташованих одна до одної омертвілих клітин перидерми. Інша назва - фелема. У промислових цілях добувається з кори двох видів вічнозелених дубів, які є ендеміками у Південно-Західній Європі і Північно-Західній Африці. 2. Засіб для для закупорювання пляшок. 3. перен. Дорожній затор.
Корок

23 грудня 2016

Сиаль (англ. sial від si(licon) - кремній і al(uminium) - алюміній) - геохімічний термін, яким позначають шар земної кори під континентами багатий на силікати і мінерали алюмінію; сиалічна оболонка, зовнішня оболонка літосфери.
Сомельє (фр. sommelier від старофр. sommereier - погонич) - працівник ресторану, відповідальний за придбання і зберігання вин, а також їх дегустацію, поєднання з різними стравами і представлення клієнту; виночерпій.
Баріста (іт. barista - працівник бару) - спеціаліст із приготування кави і напоїв на її основі; кавовар.
Цукор (пол. cukier від нім. Zucker від санскр. śárkarā - гравій, пісок) - 1. Загальна назва групи простих вуглеводів, до якої входять сахариди і дисахариди. 2. розм. Харчовий продукт, який виробляють з цукрового буряка, цукрової тростини або, значно рідше, з цукрового клена, соку пальми чи сорго, в якому вміст сахарози становить від 14 до 20 %.
Текіла (вл. ісп. tequila) - міцний мексиканський алкогольний напій, виготовлений шляхом дистиляції з використанням цукру, отриманого із серцевини голубої агави. Від назви муніципалітету Текіла штату Халіско.

18 грудня 2016

Строфіум (гр. στρόφιον) - нагрудна пов'язка, як правило, з тонкої шкіри, яку носили в Давніх Греції і Римі в якості підтримувача грудей. С. міг носитись в парі сублігакулумом і одягався як на тіло, так і зверху короткої спідньої туніки.
Атол (мальлівське atholhu - замкнений) - невелика кільцеподібна коралова надбудова над рифом, що виникла на місці згаслого підводного вулкану, і відділяє від океану невелику лагуну.
Аподесмос (гр. ἀπόδεσμος) - невелика стрічка, яку у Давній Греції пов'язували навколо торсу під грудьми для їх підтримки.
Сублігакулум (лат. subligaculum - фартух) - 1. Верхній одяг у вигляді стегнової пов'язки зі шкіри зі шнурівкою від талії до трохи нижче паху, який носили римські актори, спортсмени і гладіатори. 2. Елемент давньоримської білизни, який носили під тунікою жінки в парі із строфіумом.
Сублігакулум
Бюстгальтер (нім. Büstenhalter - тримач бюсту) - елемент жіночої нижньої білизни для підтримки грудей; ліфчик.
Бікіні (вл.) - жіночий купальний костюм, що складається із бюстгальтера і плавальних трусиків. Названий французьким дизайнером Луї Реаром на честь тихоокеанського атола Бікіні, де в 1946 році відбулось перше випробування атомної бомби.

17 грудня 2016

Покер-фейс (англ. poker face) - безпристрасний, бездумний вираз обличчя без жодних емоцій, що демонструє повну незворушність; кам'яне обличчя.
Покер-фейс
Ентасис (дав.-гр. ἔντασις - напруга, підсилення) - архіт. потовщення стовбура колони (зазвичай на третину висоти) для створення враження напруженості і усунення ілюзії її увігнутості.

15 грудня 2016

Тамга (тюрк. tamga - штамп, знак, печатка) - родовий або особистий знак у кочових народів Євразійського степу, а також народів і культур Кавказу та Східної Європи, які знаходилися під їхнім впливом.
Тамга
Шпалери (іт. spalliera) - 1. Оздоблювальний матеріал у вигляді полотна в рулоні, який кріпиться до поверхні стіни чи стелі за допомогою клею. 2. Зображення в якості тла робочого стола в операційних системах з графічним інтерфейсом. 3. Рами, до яких кріплять дерева або кущі для надання їм з декоративною метою певної форми.
Стукко (іт. stucco - гіпс) - будівельний матеріал для обробки стін із суміші подрібненого гіпсу з галуном і клеєм, іноді з додаванням мармурової пудри і крихти, а також крейди, вапна та алебастру. Добре піддається поліруванню і завдяки своїй міцності використовується в якості штучного мармуру.
Мрії про кращі часи
Цей день в історії
Мрії про кращі часи
 • Алфавітний покажчик
 • Нові статті
 • Словник у картинках 937
 • Тематичні словники
 • Останні переглянуті
 • Мій блокнот
 • Про словник
 • • Правопис
 • • Випадкова стаття
 • • Додати термін
 • • Увійти
 • Володимир Лук'янюк © 2001-17 У «Словнику» 20251 стаття. Його матеріали поширюються за ліцензією «Creative Commons із зазначенням авторства 3.0 Неадаптована». При використанні матеріалів сайту, пряме гіпертекстове посилання на сайт обов'язкове.
  ПІДТРИМАТИ