Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Клас
Клас

лат., розряд, група
1. Сукупність, група предметів або явищ, що мають спільні ознаки, якість; розряд, підрозділ, тип. 2. Суспільні групи людей. 3. Природна систематична група, що об'єднує споріднені ряди тварин або порядки рослин. 4. Сукупність цифр трьох сусідніх розрядів числа (напр., 1-й К. становлять одиниці, десятки й сотні). 5. Розряд, що присвоюється суднам транспортного флоту, збудованим відповідно до правил класифікаційних товариств (в Україні - морського і річкового реєстру). 6. Розряд пасажирських залізничних вагонів, кают на пароплавах тощо, який встановлюють залежно від ступеня комфорту, що надається пасажирам. 7. Підрозділ у школі, що працює за єдиною програмою протягом навчального року. 8. Річний курс навчання з визначенням дисциплін і розподілом часу між ними. 9. Предмет викладання в деяких спеціальних навчальних закладах. 10. Основне навчальне приміщення в школі. 11. Ступінь деяких цивільних звань (напр., радник юстиції 1-го К.).
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Палестинська автономія
Палестинська автономія
у «Словнику» 20141 стаття
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20141 стаття