Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Еліта
Еліта

фр., краще, добірне, від лат., вибираю
1. Найкращі екземпляри яких-небудь рослин, що їх відбирають для виведення нових сортів. 2. Гарантоване щодо чистосортності, найдобірніше сортове насіння, вирощуване селекційно-дослідними установами. 3. Найкращі тварини певної породи, які відзначаються міцністю будови тіла, найвищою продуктивністю і добрим здоров'ям. 4. Про людей, що виділяються серед інших своїм суспільним становищем, розумом, здібностями і т. ін.; провідники, верховоди, батьки, дріжджі суспільства, обранці, найкращі, істеблішмент, вищий (фешенебельний) світ; образно: сметанка, сіль землі, передова верства.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Правила життя Стіва Джобса
Правила життя
Стів Джобс
у «Словнику» 20141 стаття
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20141 стаття