Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Диференціальний
Диференціальний

від лат. differentia - різниця, відмінність
різницевий, різний; той, що залежить від якоїсь умови; Д-е числення - частина вищої математики, що вивчає властивості й способи обчислення диференціалів (або похідних) та їх застосування; Д-а геометрія - частина геометрії, що застосовує диференціальне числення; Д-і рівняння - рівняння, в яких шукана функція пов'язана з диференціалами (або похідними) та незалежними змінними; Д-і механізми - механізми, в яких залишковий рух пропорційний різниці або сумі складових рухів; лінгв. Д-і ознаки - ознаки, що використовують для розрізняння звукових одиниць (напр., фонем).
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Фотоархів: Гітлер, Борман, Герінг в Бергофі
Фотоархів
Гітлер, Борман, Герінг в Бергофі
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей