Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Ад хок
Ад хок

лат. ad hoc - по ситуації
1. Рішення, призначене для конкретного завдання і не призначене для будь-якого узагальнення. 2. юр. Правила, що регулюють діяльність тимчасових робочих груп, створених для виконання спеціальних завдань. 3. міжнародне право - встановлення разових контактів між сторонами, які категорично не бажають визнавати одна одну. 4. філос. А. х. гіпотеза - припущення, що не узгоджується з теорією і систематично не пов’язане з попереднім знанням про неї, але приймається спеціально для опису або пояснення окремого явища.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Див. також: Апріорі.
Останні переглянуті вами терміни:
Будапешт - нова столиця Угорщини
Будапешт - нова столиця Угорщини
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей