Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Центр
Центр

лат., гр., стрекало, осереддя
1. Середня частина чогось. 2. геом. Ц. кола (кулі) - точка, рівновіддалена від усіх точок кола (поверхні кулі). 3. Ц. еліпса - точка перетину великої і малої осей його. 4. фіз. Ц. ваги тіла - точка прикладення рівнодіючої всіх сил ваги, що діють на окремі частинки даного тіла. 5. Великий населений пункт, велике місто. 6. Зосередження великих і важливих сил (напр., науковий Ц., торговельний Ц., промисловий Ц.), 7. Адміністративний Ц. - місто, населений пункт, у якому зосереджено управління районом, областю, краєм, республікою. 8. тех. Деталь металорізального верстата у вигляді конуса для встановлення оброблюваних заготовок.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Грецька Декемвріана
Сьогодні
Грецька Декемвріана
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей