Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Фронт
Фронт

фр. front від лат. frons - лоб, чоло, чільна сторона
1. У шикуванні військ - лицьова сторона. 2. У бойовому порядку - сторона військової частини, обернена до ворога. 3. Місце, район, де відбуваються воєнні дії. 4. Перехідна зона між двома різними за властивостями масами в атмосфері. 5. спец. Передня, лицева частина чого-небудь. 6. Найбільше військове з'єднання, що діє під час війни під командуванням одного воєначальника. 7. перен. Місце, на якому одночасно виконується кілька процесів, робіт; ділянка, галузь діяльності, що охоплює одночасно різні об'єкти. 8. діал. Фасад.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Повстання «Ніка»
Повстання «Ніка»
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей