Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Форма
Форма

лат. forma - вид, образ
1. Зовнішній вигляд, обрис предмета. 2. філос. Всякий зовнішній вираз якого-небудь змісту. 3. Ф. вартості - вираз вартості одного товару в іншому або інших товарах. 4. Ф. музична - сукупність музично-виразних засобів (мелодія, ритм, гармонія тощо). 5. лінгв. Видозміна того самого слова. 6. Вид, устрій, тип, структура чогось (напр., Ф. правління). 7. Однотипний одяг, встановлений для певної категорії осіб (напр., військова Ф. 8. Пристрій, в який заливають розплавлений метал або інший матеріал, що твердіє при остиганні й зберігає обриси цього пристрою (ливарна Ф.). 9. Зразок, за яким виробляють подібні предмети або узагальнюють дані. 10. В алгебрі - однорідний многочлен від кількох змінних; у геометрії - будь-який з елементів простору, тобто точка, лінія, площина, фігура, а також сполучення їх.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Грецька Декемвріана
Сьогодні
Грецька Декемвріана
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей