Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Тип
Тип

фр., гр., відбиток, форма, зразок
1. Зразок, модель, форма, яким відповідає певна група предметів, понять, явищ; марка. 2. спец. Найвища категорія в систематиці тварин і рослин, що об'єднує споріднені класи. 3. Характерна будова тіла, зовнішність людини, пов'язані з її належністю до певної етнічної категорії; ґатунок, сорт. 4. Художній образ у літературі та мистецтві, в якому узагальнено найхарактерніші риси певної групи людей; герой, персонаж. 5. Категорія людей, об'єднаних якимись характерними рисами; яскравий її представник. 6. Людина, що відрізняється від інших якимись характерними особливостями (у зовнішності, поведінці, напрямі думок і т. ін.); індивідуалізм, екземпляр.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Правила життя Фіделя Кастро
Правила життя
Фідель Кастро
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей