Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Стратифікація
Стратифікація

лат. stratum - пласт, настил, шар і ...фікація
1. Розміщення чогось шарами, шаруватість; розшарування чогось залежно від неоднаковості якісних та кількісних ознак. 2. геологія Послідовність залягання геологічних відкладів у вертикальному розрізі. 3. гідродинаміка Розчленування гідрогеологічних утворень на товщі різного ієрархічного порядку. 4. гідрологія Пошаровий розподіл морської, озерної, річкової та іншої водяної маси, який зумовлений різними фізико-хімічними властивостями шарів (температура, густина, концентрація кисню і т.д.) на різних глибинах. 5. метрологія Розподіл температури в атмосфері за висотою. 6. соціологія Соціальна диференціацію суспільства. 7. Передпосівна обробка насіння деяких рослин, що полягає у витримуванні їх у вологому піску при зниженій температурі. 8. екологія вертикальне шарування життєвого простору (рослинних шарів). 9. соціологія Диференціація суспільства на соціальні класи та верстви населення, що базується на достатку та владі. 10. логіка упорядкування об'єктів системи за рівнями (стратами) для ієрархічного описання системи.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Див. також: Ієрархія, Страти.
Останні переглянуті вами терміни:
Стрибок Діка Фосбері
Стрибок Діка Фосбері
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей