Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Проекція
Проекція

від лат. projectus - кинутий вперед
1. мат. Зображення просторової фігури на площині, певній поверхні; паралельна П. точки на дану лінію (поверхню) точка перетину цієї лінії (поверхні) з прямою, що проходить через точку й паралельна обраному напрямові проектування; центральна П. точки на дану лінію (поверхню) точка перетину цієї лінії (поверхні) з прямою, що з'єднує точку з центром проектування. В обох випадках П. фігури - сукупність П. всіх точок цієї фігури. 2. П. картографічна - математичний спосіб зображення земної поверхні на площині, за якого можна враховувати утворювані викривлення в такому зображенні. 3. Збільшене зображення нерухомих об'єктів (рисунків, креслень, кінокадрів) на екрані за допомогою оптичних приладів. 4. Захисний механізм психіки, в результаті якого внутрішнє помилково сприймається як таке, що відбувається ззовні.
Проекція - Проекція Меркатора - одна з основних картографічних проекцій
Проекція Меркатора - одна з основних картографічних проекцій
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Фотоархів: Всесвітня виставка в Парижі
Фотоархів
Всесвітня виставка в Парижі
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей