Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Програма
Програма

гр., публічна об'ява, розпорядження, указ
1. Наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи і т. ін. 2. Ідейний напрямок, політична платформа, якийсь друкований орган або окремий політичний, державний, суспільний діяч; курс, спрямування. 3. План роботи підприємства на якийсь строк, що передбачає обов'язковість випуску певної кількості продукції. 4. Стислий виклад основного змісту учбового предмета; брошура, книжка з таким викладом. 5. Сукупність номерів, що входять до складу концерту, вистави, радіопередачі тощо і виконуються хором, ансамблем, оркестром і т. ін. 6. Тема твору живопису, що давалася учневі Російської імператорської академії мистецтв; картина, малюнок на таку тему. 7. Тема (сюжет) інструментального музичного твору. 8. Докладний план дії електронної машини, записаний умовним кодом.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Зречення Едварда VIII
Сьогодні
Зречення Едварда VIII
у «Словнику» 20157 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 886
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20157 статей