Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Полюс
Полюс

лат., гр., букв. - вісь
1. Один з крайніх пунктів, протилежних один одному; найвища точка, межа, границя. 2. Точка перетину уявної осі обертання Землі з її поверхнею (П. географічнbй). 3. Точка перетину магнітної осі Землі з її поверхнею (П. геомагнітний). 4. Точка перетину осі світу з небесною сферою (П. світу). 5. Найнедоступніша, малодосліджена область Арктики, Антарктики (П. відносної недоступності). 6. Пункт на земній поверхні, де спостерігаються найнижчі температури повітря (П. холоду). 7. Місця найрізкішого виявлення магнітних властивостей (магнітний П. ) або електричних властивостей (електричний П.). 8. Точка, з якою пов'язані полярні координати. 9. Те саме, що й електрод (анод або катод) джерел постійного електричного струму, напр., гальванічного елемента або електричного акумулятора.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Відкриття Панамського каналу
Відкриття Панамського каналу
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей