Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Позитивний
Позитивний

лат.
1. Який виражає, містить у собі згоду, стверджує що-небудь; ствердний, ствердливий. Який підтверджує наявність сподіваного, передбачуваного; відповідає очікуваному; очікуваний, сподіваний, передбачуваний. 2. Який заслуговує на схвалення; який дає бажані, потрібні результати. Який виражає, містить у собі схвалення; похвальний, схвальний. 3. Який має високі моральні якості, властивості; вчинки, діяльність якого викликають схвалення. Діловий, практичний, статечний. 4. заст. Який грунтується на досвіді, фактах. Реальний, матеріальний. 5. Належний до того виду електрики, що її елементарними частинками є протони, позитрони і т. ін. 6.мат. Додатний, більший від нуля.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Див. також: Позитивізм.
Останні переглянуті вами терміни:
Французький маршал - король Швеції
Французький маршал - король Швеції
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей