Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Перспектива
Перспектива

фр., від лат., бачу наскрізь, уважно розглядаю
1. Спосіб зображення на площині або на кривій поверхні об'ємних предметів такими, якими ми бачимо їх з певної точки спостереження 2. Розділ нарисної геометрії, що вивчає правила зображення просторових тіл за допомогою проектування їх на площину. 3. Простір, який можна охопити оком; вид у далину; оковид, панорама, картина. 4. Можливості кого-небудь у майбутньому; сприятливі умови для майбутньої діяльності когось або наступного розвитку чогось.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Антикомуністичне повстання в Угорщині
Сьогодні
Антикомуністичне повстання в Угорщині
у «Словнику» 20141 стаття
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20141 стаття