Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Період
Період

гр., кружний шлях, обертання, чергування
1. Проміжок часу, обмежений певними датами, подіями і т. ін. Час, коли відбувається певна подія, триває дія, розгортається чиясь діяльність. 2. Певна стадія, фаза чого-небудь, що характеризується визначними подіями, явищами і т. ін. 3. Проміжок часу, протягом якого відбувається якийсь регулярно повторюваний процес або рух; тривалість. 5. мат. Група цифр нескінченного десяткового дробу, що весь час повторюється в однаковій послідовності. 6. лінгв. Складна синтаксична побудова, що характеризується докладним викладом думки, має ритмічно завершену інтонацію і становить одне складне речення. 7. муз. Невелика закінчена побудова, що складається переважно з двох подібних за структурою музичних фраз, які завершуються різними каденціями. 8. П. спокою - час, коли у рослин значно знижується інтенсивність обміну речовин. 9. П. піврозпаду - час, протягом якого розпадається половина радіоактивної речовини. 10. У хокеї - одна з етапних частин гри.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Правила життя Мао Цзедуна
Правила життя
Мао Цзедун
у «Словнику» 20157 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 886
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20157 статей