Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Органічний
Органічний
1. Властивий або подібний організмові; той, що характеризується життєвими процесами; живий; О. світ - сукупність живих організмів. 2. Належний до тваринного чи рослинного світу або той, що утворився внаслідок розкладу організмів; О-ні речовини - хімічні сполуки, що містять вуглець; були знайдені спочатку в організмах тварин і рослин; О-на хімія - наука, що вивчає органічні речовини; О-ні добрива - речовини органічного (біологічного) походження, що їх застосовують для поліпшення умов живлення культурних рослин. 3. О-на школа в соціології - напрям у соціології кінця 19 - початку 20 ст., що ототожнював суспільство з організмом і пояснював суспільне життя біологічними закономірностями. 4. Той, що стосується внутрішньої будови органів. 5. Внутрішній, властивий чому-небудь, зумовлений суттю його натури; нерозривно пов'язаний з чимось.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Завершення експедиції Магеллана
Завершення експедиції Магеллана
у «Словнику» 20157 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 886
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20157 статей