Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Орган (1)
Орган (1)

гр. ὄργανον - інструмент
1. Складова частина тваринного або рослинного організму, яка має певну будову і виконує одну або кілька певних функцій; елемент. 2. Знаряддя, засіб. 3. Установа, що виконує певні функції в галузі державного управління, контролю, нагляду і т. ін.; організація. 4. Періодичне видання (журнал, газета, бюлетень і т. ін.) певної партії, установи, організації, яке висвітлює їхні погляди та діяльність. 5. Складова частина, деталь різних механізмів, пристроїв і т. ін., що виконує певну функцію. 6. перен. Знаряддя, засіб чого-небудь.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Фотоархів: Перший підводний атомний вибух
Фотоархів
Перший підводний атомний вибух
у «Словнику» 20141 стаття
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20141 стаття