Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Онтологія
Онтологія

гр., όντος — суще і λόγος — наука
вчення про буття, у якому з'ясовуються фундаментальні проблеми існування, розвитку сутнісного, найважливішого. 1. В філософії під О. розуміють самостійну частину філософії, яка досліджувала вищі, такі, що осягаються не відчуттями, а тільки розумом, основи всього сущого. 2. В ідеалістичній філософії 20 ст. - система найзагальншшх понять буття, які осягаються за допомогою надчуттєвої і надраціональної інтуїції. 3. В діалектичному матеріалізмі термін "онтологія" вживають при витлумаченні явищ об'єктивної дійсності, що існують незалежно від свідомості. 4. В інформатиці - детальна формалізація деякої області знань при допомозі концептуальної схеми. 5. В програмуванні - форма представлення реального світу(або його частини).
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Аахенський мирний договір
Аахенський мирний договір
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей