Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Легіон
Легіон

лат.Legio, від lego - збираю, набираю
1. Вища бойова одиниця в армії Стародавнього Риму. Складався з 5-6, часом 8 тисяч піхотинців і кількох сот вершників. На чолі Л. в період Республіки стояв військовий трибун, в період Імперії — леґат. 2. В 17 - 20 ст. в багатьох державах назва різних військових формувань, які комплектувалися з добровольців. Іноземний Л. - у Франції, Іспанії та деяких ін. країнах - з'єднання з найманців-іноземців; використовувалися переважно для служби в колоніях. 3. Назва деяких цивільних організацій воєнізованого типу (напр., Американський Л. у США). 4. Орден почесного Л. - вищий французький орден. 5. перен. Величезна кількість, безліч.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Вступ США у Другу Світову війну
Сьогодні
Вступ США у Другу Світову війну
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей