Тлумачний словник іншомовних слів містить науково-популярне пояснення слів чужомовного походження з наведенням їх українського відповідника і синонімічного ряду. Наразі у «Словнику» статей, котрі охоплюють термінологію зі сфер культури, науки, політики, економіки та ін. Усі словникові статті містять етимологічну довідку і вказівку на сферу застосування чи вживання терміну. Ви можете переглянути статті Словника в алфавітному порядку або знайти тлумачення певного терміну через форму запиту
Корпус
Корпус

лат., тіло, суть, основа
1. Тулуб людини або тварини. 2. Остов судна. 3. Кістяк, основа чи оболонка машини, механізму. 4. Одна або кілька споруд (К. університету). 5. Військове з'єднання (танковий К.). 6. Один з найчастіше застосовуваних для набору основного тексту книг, журналів і газет шрифт, кегль якого становить 10 пунктів (3,76мм). 7. Сукупність осіб командного складу армії або флоту (офіцерський К.). 8. Дипломатичний К.- сукупність представників іноземних держав при урядові якої-небудь країни. 9. Законодавчий К.- назва деяких законодавчих установ.
Література
1. Словник іншомовних слів, за редакцією члена-кореспондента АН УРСР О. С. Мельничука - 1-е видання, Київ: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1974 - 776 с.
2. УСЕ, Універсальний словник-енциклопедія - 2-е видання, доповнене, Київ: "Всеувито", Львів: "Атлас", 2001 - 1575 с.
3. Сліпушко О.М., Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. Київ: "Криниця", 1999 - 511 с.
Поділитись
Останні переглянуті вами терміни:
Березневі погроми
Березневі погроми
у «Словнику» 20146 статей
Мобільна версія
 • Мій блокнот
 • Тематичні словники
 • Нові статті
 • Випадкова стаття
 • Алфавітний покажчик
 • Про словник
 • Словник у картинках 883
 • Останні переглянуті
 • Правопис
 • Додати термін
 • Онлайн-тест
 • Мобільна версія
у «Словнику» 20146 статей